Årligen har vi sedan 2004 träffats i Lenhovda med omnejd för att på ett trevligt och okomplicerat sätt diskutera bygdehistoria och släktforskning. Allt som oftast brukar vi utgå ifrån Lenhovda hembygdsgård och under dagen sedan göra mindre utflykter i socknen. Av tradition går träffarna av stapeln under sen vår eller sommar. Långt ifrån alla som hittills närvarat är släkt, utan alla historieintresserade kan känna sig lika välkomna!