2016 års träff i Lenhovda genomfördes lördagen den 7 maj. Efter inledande förmiddagskaffe ute, blev det några kortare dragningar uppe på familjen Wäglinds loge rörande forskning och framtida ambitioner. Förutom släkten Lindvall i främst Blekinge, ägnades tiden bland annat åt torpmiljöerna i Vägershults närhet. Vi diskuterade lite kring hur bykärnan i Vägershult kunde komma att påverkas av en eventuell framtida rätning av vägen för timmerbilar samt hur det fortsatta arbetet med digitala kartor var tänkt att utformas. Efter lunch åkte en del av oss ut till de nordligast belägna torpen Tällelund, Lugnet, Kyrkemo och Moaberg.

 

 

 

Ovan : Platsen för torpet Tällelund.

 

Nedan: Interiörbild av Norregårdens såg

 

Nederst: Merparten av deltagarna vid årets Lenhovdaträff