2005-05-28

Detta års träff avhölls i sin helhet vid hembygdsgården och ett 15-tal deltagare närvarade. Tidigare funderingar följdes upp och en del nytt och matnyttigt dryftades. Den provisoriskt uppsatta webb-gruppen ”Vägershultsgruppen” bedömdes ha spelat ut sin roll och behövde uppenbarligen ersättas av en ordentlig hemsida. Frågan om en gemensam databas för Vägershultsläkten togs åter upp till diskussion, och inte minst trycktes det på vikten av källkritik och kvalitetssäkring. Annat som togs upp denna dag var excerpering av domboksmaterial, analys av historiska kartor och praktiska vårdinsatser och skyltning av gamla bymiljöer. Ett första utkast till forskarförteckning presenterades i samband med denna träff.

 

Bilderna nedan visar deltagare vid 2005 års träff utanför Lenhovda hembygdsgård.