2006-05-14

Vi var denna gång strax under 20 deltagare som under dagen bjöds på blandat väder med dragning åt häftigt regn! Vid träffen genomfördes en vandring i Vägershults gamla bykärna, där vi tittade på spåren efter mangårdsbyggnader och ladugårdar. Förutom att innehållet på en framtida hemsida diskuterades, pratades det även en del om hur intresset för socknens och byarnas historia kunde bättras på bland de som ännu inte tillhörde forskarnätverket.

Nedan till vänster syns delar av Vägershults gamla bykärna och nedan till höger lämningarna efter backstugan Betlehem.