2007-07-28

Ganska traditionsenligt inledde vi dagen med fika i hembygdsgården, och därefter följde några mindre avrapporteringar. Mikael Henriksson redogjorde för det fortskridande arbetet med socknens historiska bykartor. Kjell Björkheim nämnde lite om sin insats kring renskrivning av skifteshandlingar och hemmansklyvningar för byn Nöbbele, liksom mantalsuppgifter för Vägershult och Nöbbele. Jonas Wäglind berörde inventeringen av Vägershults befolkning under 1900-talet. Kjell Josefsson pratade lite om sina insatser rörande hemsidan, och Berit Halfvarson berättade om hennes intressanta källforskning kring länsman Peter Andersson Wiegman/Vejman/Vägman. Årets utflykt gick först till kyrkogården och fortsatte sedan till den södra delen av kyrkbyn. Mats och Siv Wäglind visade oss här det vackra tingshuset liksom det något mindre inbjudande häradsfängelset ”Tjyvakällaren”. Efter lunch på den lokala pizzerian fortsatte vi med ett inplanerat arbetsmöte i hembygdsgården. Frågan om grundandet av en mer formell förening sköts på framtiden ytterligare något år. Genlines initiativ kring ramlösningar för bygdeforskning berördes helt kort, men vi verkade överens om att vi ville hitta vår egen väg till samordning av information kring Lenhovdas byar. Vägershultsgruppens webbgrupp konstaterades nu verkligen ha tjänat ut sitt syfte som kontaktpunkt för nätverkets medlemmar. Kjell Josefssons dragning om hemsidan www.vagershult.com pekade på två viktiga frågor att lösa framför allt kring vem som på längre sikt kunde stå för skötseln av en hemsida. Olika databaser med lite skilda syften berördes slutligen samt vilka mjukvaror som var bäst att använda i sådana sammanhang.

 

 

På bilden nedan till vänster förevisar Kjell Josefsson hemsidan och nedan till höger besöker vi Lenhovda tingshus.