2008-08-09

Hembygdsföreningens 80-årsfirande gick detta år av stapeln den 9:e augusti. Vädret var väl inte genomgående bra, men dagen blev lyckad. Från forskarnätverkets sida fick vi förmedlat vilka vi är, och en del intresse kring byar och kartor lade vi kanske grunden till. Den obligatoriska utflykten bestod detta år endast i att Mikael Henriksson och Jonas Wäglind besökte några rågångar i den södra delen av socknen.

 

 

Nedan: Fuglahall - gränsmarkering mellan Lenhovda och Ekeberga socknar och även mellan ett antal byar. Nederst: Jonas Wäglind på skogspromenad.