2009-07-11

På grund av ganska sen och bristfällig avisering om träffen, blev antalet deltagare detta år endast 8 stycken. Vi inledde med ett par timmars botaniserande i Nils Hammerbys samling i Ekeberga hembygdsarkiv, Kosta. Efter lunch tittade vi sedan som hastigast på Fuglahall, som utgör gränsmarkering mellan Ekeberga och Lenhovda socknar samt ett flertal byar. Slutligen var det dags för byavandring i Åhult. Regnandet upphörde efter hand, och vi tittade på några av de gamla byggnadsspåren i Sandsjöns närhet. Lantbrukaren Bengt Gustavsson, ättling i rakt nedstigande led till Håkan Jonsson (ca 1580-1671) deltog i vandringen, och han berättade om markvården i anslutning till den äldsta bykärnan. Dagen avslutades med några summerande synpunkter från de närvarande rörande fortsatt forBilderna resp.:Nederst:

 

Nedan: Bengt Gustavsson i Åhult berättar om sin by för deltagarna i årets träff.