2010-07-29

Uppslutningen 2010 blev ungefär som till föregående års träff, och precis som då kombinerades en förmiddag i Ekeberga hembygdsarkiv med ett byabesök efter lunch. Detta år besöktes byn Kylleskruv, och det blev en trevlig och givande utflykt trots ett bedrövligt väder med stora mängder regn… Dagens diskussioner kom framför allt att gälla det framtida samspelet mellan de två hemsidor som nu fanns för forskning kring Vägershult och Lenhovda. Berit Halfvarson redogjorde kort för hur en mer källkritisk hållning till Södersteens gamla släktutredning troligen skulle rumstera om lite bland de äldsta släktleden för Vägershultsläkten.

Nedan: Några av 2010 års deltagare ståendes framför en källargrund i regnet vid Kylleskruv.