2011-05-22

Vädret var detta år riktigt fint och trots några sena avhopp kom 20 deltagare till träffen. Vid förmiddagskaffet diskuterades i vanlig ordning vad som forskats på sedan föregående år. Berit Halfvarson redogjorde då för sin granskning och nytolkning av Vägershultsläktens äldsta släktled där Ygge/Öggir Karlsson förefaller vara en källkritiskt svag länk utan uppenbar koppling till byn Vägershult… Dagens utflykt gick till byn Hassla, som vi besökte efter lunchen. Vi tittade på den plats sydost om byn, där soldattorpet en gång stått. Pedagogiskt nog var torpmiljön ganska förändrad. Spår av hus- och källargrunder fanns i buskagen, men det förblev lite oklart vilka tidsperioder spåren representerade. I övrigt vittnade kulturväxter och gamla körsbärsträd om den numera insomnade torplämningens tidigare existens. Åter i hembygdsgården talade vi lite om vad som kan förbättras i framtiden kring nätverket. Bland annat konstaterades att de två hemsidorna inte längre uppdaterades p.g.a tidsbrist. En framtida, möjlig samordning av forskning rörande Lenhovda och Ekeberga dryftades helt kort, och dagen avslutades för några av oss i Vägershult, där vi än en gång tittade på det historiska byläget.

 

.

 

Ovan: sökande efter spår av knekten Falks torp i Hassla. Nedan: merparten av 2011 års medverkande.