2012-05-19

Årets träff i Lenhovda, den nionde i ordningen, gick av stapeln den 19:e maj. I skapligt vårväder samlades vi i hembygdsgården, och precis som vanligt följdes förmiddagskaffe av allmänna presentationer och diskussioner. En återkoppling gjordes till vad Anders Eklund forskat på kring Karl Anderssons gren i Hassla, där Anders nu fått rätsida på denna gren med ättlingar till Vägershultsläkten. Kjell Björkheim redogjorde för släkten Linder i Finland samt de kontakter han haft och ännu har med dem där. Något som diskuterades i gruppen var ifall vi kanske redan 2013 skulle försöka arrangera en större träff, inte minst för att attrahera nya medlemmar och bredda verksamheten. Förslaget var i sådant fall att vi skulle arrangera denna i Lenhovda, och att vi då dessutom skulle försöka få med representanter från forskarorganisationerna i såväl Kalmar som Kronobergs län samt inte minst arkivet i Kosta. Mikael Henriksson tog slutligen på sig uppgiften att bereda vägen för en ny hemsida till nästa års sammankomst, och efter viss diskussion föreföll det som de flesta var överens om att träffarna i Lenhovda även i fortsättningen skulle hållas under senvåren. Första anhalt på dagens utflykt var den gamla avrättningsplatsen Skarpåsen, söder om Lenhovda kyrkby. Därefter fortsatte vi till Änghult. Bosse Söderberg kunde tyvärr inte delta vid årets träff, men vi lyckades trots allt få någorlunda rätsida på det äldre byläget och se en hel del byggnadsspår i terrängen. Vi avslutade dagen i Möcklehultsmåla, och beskådade där resterna efter det 1900 så tragiskt nedbrunna boningshuset.

 

 

 

 

Ovan: nyfikna vid Skarpåsens avrättningsplats resp. bilkaravan vid Möcklehultsmåla. Nedan: merparten av 2012 års medverkande.