Årets träff avlöpte i stort sett planenligt. Efter att ha förväntat oss annat om vädret, blev vi glatt överraskade, och kunde således genomföra dagen i mestadels solsken. I vanlig ordning hade vi den förträffliga hembygdsgården till vårt förfogande, och ett särskilt tack går till Siv Wäglind, som hade bakat årets goda bullar åt oss! Diskussioner fördes kring den nya hemsidan, framtida digitalisering av gjorda torpinventeringar samt en möjlig breddning av verksamheten inför 2014 års träff.

Årets utflykt gick inte till någon avlägsen destination. Vår guide denna dag var Göran Jakobsson, som på ett grundligt vis serverade oss Nöbbele by av igår och idag.

 

 

 

 

Ovan och nedan: byavandring bland nya och gamla byggnader i Nöbbele by.

 

Nederst: de närvarande vid 2013 års träff.