Lenhovdaforskning.se

 

Mantalsuppgifter etc. för

Åhult åren 1538-1745

 

 

Kjell Björkheim, Älmhult. 2007-01-07.

 

Utdrag ur Frans Lindvalls forskning.

 

Ti. = Tiondelslängd.

Sh. = Smålands handlingar, skattelängder 1538 och 1560.

Älv. = Älvsborgs lösen 1550 – 1700.

La. = Landsbok, verifikationer för Kronoberg 1600 –

Jb. = Jordebok 1631 –

Bol. = Mantal till boskapslängd, boskapshjälpen och utsädeslängder.

Mtl. = Mantalslängd 1640 –

Mil. = Militärräkenskaper. (Soldater).

Kvt. = Kvarntullslängd och mantal för kvarntull.

 

Boende i Åhult, Lenhovda socken, Kronobergs län. 1538 - 1745.

 

1538. La. Christman ……………….. shovelfläsk.

 

1539. Sh. Chrisman ………………..

 

1547. Sh. Christman ……………… 13½ öre.

 

1550. Älv. Chrisman………………... 19 skäppor korn, 12 skäppor råg.

Ti. Mattis ……………………

 

1556. Ti. Alla i Uppvidinge betalar 1½ skäppa korn och 4 skäppor råg.

 

1560. Ti. Mattis ……………………... 16 skäppor korn, 12½ skäppa råg.

 

1571. Älv. Mattis …………………..

 

1613. Älv. Jon, Måns ibm. …………

 

1614. Älv. Jon, Måns, änkan Elin.

 

1615. Älv. Jon…………………….. 3 daler.

 

1616. Älv. Jon. (Anders upptagen bland gamla, förlovade och utfattiga).

 

1617. Älv. Jon …………………….. 3 daler.

1618. Älv. Jon.

 

1619. Älv. Jon och Anders. 4 oxar, 11 kor, 12 stutar, 2 kvigor, 1 tjur, 13 + 9 galtar, 8 risbitare, 11 + 10 får,

1 + 3 svin, 2 stod, 8 tunnor utsäde.

 

1621. Bol. Jon och Anders.

 

1623. Bol. Jon och Anders. 2 oxar, 2 stod, 6 kor, 6 stutar, 4 kvigor, 9 g. får, 7 u. får, 9 risbitare, 16 g. getter,

2 g. svin, 4 u. svin, utsäde 8 tunnor.

 

1626. Bol. Håkan Jonsson, Jon Gudmundsson.

 

1627. Bol. Håkan, 8 tunnor utsäde, Jon sg., 2½ tunna utsäde.

 

1628. Bol. Håkan. Diverse boskap och utsäde.

Jon. ----------”--------------

 

1629. Bol. Håkan (Jonsson), diverse boskap och utsäde.

Jon, …………… ----------”-----------------

 

1630. Mtl. Håkan………….. 2.

Jon …………….. 2.

1631. Bol. Håkan ………….. utsäde 3½.

Jon ………………utsäde 3½.

Mtl. Håkan …………… 3.

Jon sg. ………….. 2.

Ti. Håkan, …………… 3½ skäppa råg, 4 ¼ skäppor korn,

Jon, sg., …………… 3 skäppor råg, 4 skäppor korn.

Jb. Håkan………………. 1.

Lb. Håkan. ........................ 3 ¼ skäppa råg, 5 2/4 skäppa korn,

 

1632. Ti. Håkan (Jonsson) ………. 2 ¾ skäppor råg , 4 ¾ skäppor korn.

Jon (Gudmundsson) …... 2 skäppor råg, 3 skäppor korn.

Bol. Håkan …………………. 3 ½ skäppa utsäde.

Jon, sg. ……………….. 3 ½ skäppa utsäde.

Jb. Håkan ………………… 1.

 

1633. Bol. Håkan …………………. Råg 4 ½ sk. Korn 6 ¼ sk.

 

1634. Bol. Håkan …………………. Råg 4 ¼ sk, korn 7 ½ sk.

Jb. Håkan ………………….. 1.

 

1636. Jb. Håkan …………………. -.

 

1637. Kvt. Håkan ………………… Utsäde 3 ½, mantal 3.

Jon, sg. ………………. Utsäde 3 ½, mantal 2.

Jb. Håkan …………………

1638. Bol. Håkan ………………… Mantal 2.

Jon, ibm ……………… Mantal 2.

Jb. Håkan ………………….

1639. Mtl. Håkan ………………… 3.

Jon …………………… 3.

Jb. Håkan ………………… 1.

 

1640. Jb. Håkan …………………. 1.

1641. Ti. Håkan ……………….. Råg 8 sk., korn 8 ½ sk.

Jon, sg. ………………. Råg 4 sk, korn 6 sk.

Jb. Håkan ………………… 1.

 

1642. Jb. Håkan …………………

Mtl. Håkan Jonsson. h. Elin Månsdotter.

måg. Måns Persson

sg. Jon Gudmundsson, h. Ingegerd Simonsdotter.

s. Gudmund Jonsson, d. Marit Jonsdotter, se mtl. 1650.

 

1643. Jb. Håkan …………………

Kvt. Håkan Jonsson, h. Elin

måg Måns, d. Karin, tj. Karin.

sg. Jon Gudmundsson, h. Ingegerd, s. Gudmund Jonsson, d. Maria.

 

1644. Jb. Håkan …………………

Mtl. Håkan, h. Elin, s. Måns, d. Karin, p. Karin. = 5.

Jon, h. Ingegerd, s. Jöns, d. Marit. = 4

 

1645. Mtl. Håkan, h. Elin, s. Måns, d. Karin. = 4

sg. Gudmund, Marit, Ingegerd. = 3

 

1646. Jb. Håkan …………………

Mtl. Håkan, h. Elin, d. Karin, s. Måns. 4.

Gudmund, p. Märit, Ingegerd. 3.

 

1647. Jb. Håkan …………………

Mtl. Håkan Jonsson, h. Elin, d. Karin. 3.

Gudmund, h. Elisabeth, p. Maria. 3.

 

1648. Jb. Håkan …………………

Mtl. Håkan, h. Elin, dr. Måns, Gudmund, h. Elisabeth, p. Marit 6.

Per Mattisson, dr. Håkan Jonsson 2.

 

1649. Jb. Håkan. …………………- Pedersens.

Mtl. Håkan, h. Elin, dr. Måns.

Gudmund, h. Elisabeth, p. Marit.

 

1650. Jb. Håkan …………………. välb. Patrik. Reducerat frälse.

Mtl. Håkan, h. Elin, dr. Måns.

sg. Gudmund, h. Marit* * (h. Elisabeth, p. Marit)

 

1651. Jb. Håkan.

Mtl. Håkan, h. Elin, dr. Måns.

Jon, h. Elisabeth

 

1652. Mtl. Håkan, h. Elin, dr. Måns.

Jon, h. Elisabeth.

 

1653. Mtl. dräng Simon, piga sg.

h. Elisabeth, Gudmund.

 

1654. Jb. Håkan …………………

 

1656. Mtl. Håkan, h. Elin,

Simon, h. Gertrud, d. Anders, p. Ingegerd, Gudmund, h. Elisabeth.

 

1657. Mtl. ¼ Håkan, h. Elin, utfattig.

¼ Simon, h. Gertrud, dr. Anders.

½ Gudmund, h. Elisabeth.

 

1658. Jb. Håkan ……………….. 1.

Mtl. Simon, h. Gertrud.

Gudmund, h. Elisabeth, h. Elin, utfattig.

1659. Jb. Utan namn.

Mtl. Simon, h., Gudmund, h. Elisabeth.

 

1660. Mtl. Simon, h. Gertrud.

Gudmund, h. Elisabeth.

 

1661. Jb. Håkan ………………….

Mtl. Simon, h. Gertrud, dr. Måns.

Gudmund, h. Elisabeth.

 

1662. Jb. Håkan ………………….

Mtl. Simon, h. Gertrud, d. Måns.

Gudmund, h. Elisabeth.

1663. Jb. Håkan ………………….

Mtl. Simon, h. Gertrud, Gudmund, h. Elisabeth.

1664. Jb. Håkan ………………… Köpt av Pedersen.

Mtl. Simon, h. Gertrud, Gudmund, h. Elisabeth. 4.

 

1665. Jb. Håkan …………………..

Mtl. Håkan, drängen, Gudmund, h. Elisabeth. 4.

 

1666. Jb. Håkan ………………….

Mtl. Gudmund, Elisabet, sold. hem = (Anders). Karin pigan, Håkan sjuklig. 4. 1.

Ti. Håkan, Måns, Gudmund.

 

1667. Jb. Håkan ………………….

Mtl. Gudmund, h. Elisabeth, Karin, d. Per. 4.

 

1668. Jb. Gudmund ………………

Mtl. Gudmund, h. Elisabeth. 2.

Anders, h. Ingeborg. sg. 2.

 

1669. Mtl. Gudmund, h. 2.

Anders, h. 2.

 

1671. Kvt. Gudmund och h. ………. 2

Anders och h. ………….. 2.

Jb. Gudmund ……………….. 1. ( Pats. Reduce.)

1674. Jb. Gudmund ……………..

 

1675. Jb. Anders ………………..

 

1676. Jb. Utan åbonne ……………………….. (sal Gren Reduce., köpt)

Mtl. Gudmund, utgammal, h., d. Simon. 2.

Anders, h., Per, h. 4.

Ti. Anders, Per. sg., Gudmund.

 

1680. Ti. Anders, Peder, Gudmund och Johan. 4.

Mtl. Gudmund, h., utgammal 1. 1.

dr. Simon, pigan Maria 2.

Anders, h., pigan Karin 3.

Per, h., Johan, h., utgammal. 3. 1.

 

1681. Jb. …………………………………….. 1. fru Anna, Reduce, köpt.

 

1682. Jb. 1. Red. s. ofruktbart köpetal.

Mtl. Anders, Per, Gudmund, Johan 4.

 

1686. Kvt. Gudmund, h. utg. …………………. 1.

p. Maria, p. Elin ……………………2.

Per, h., Anders, h. …………………4. 1.

Knekt Jon ………………………….

Jb. 1. Varit ( ) som Cronobergs kompanis tillhörighet.

Mtl. Gudmund, h. utgammal ---------------1.

pigan Maria, pigan Elin--------------- 2.

Per, h., Anders, h. --------------------- 4.

drängen Jon (Persson) ---------------- 1.

knekt Jon Gudmundsson .................... 1.

 

1687. Mtl. Gudmund, h. utgammal ....................1. 1.

d. Maria, d. Elin ................................2.

Per, h., Anders, h. ............................. 4.

dr. Jon Andersson ............................. 1.

knekt Jon Gudmundsson ................... 1.

 

1688. Mtl. Gudmund, h. utgammal ................... 1. 1.

d. Maria, Per, h. Anders, h. .............. 5.

dr. Jöns ............................................. 1.

knekt Nils, h. .................................... 1. 1.

1689. Mtl. Anders och h, förbränt ……………. 1. 1.

Per, h., Simon, h. ………………….. 4.

Gudmund änkl., p. Maria ………… 2.

Dräng Jon. …………………………1.

Knekt Nils ………………………… 1.

 

1691. Mtl. Anders änkl., s. Jon .......................... 2.

Per änkl, Carl, h., Simon, h. ..............5.

Gudmund änkl., d. Maria ..................2.

knekt Nils, h.......................................1. 1.

 

1692. Jb. Assessor Askling. ( )frälse.

Mtl. Anders, h. gammal, s. Jon ................ 2. 1.

Per, h., Simon, h. .............................. 4.

Gudmund, änkl., d. Maria ................ 2.

knekt Nils, h. .................................... 1. 1.

 

1693. Mtl. Anders, h., son Jon ............................ 2. 1.

Per, h., dödssjuk, utfattiga ................. 2.

Simon, h., Gudmund, h., h. blind ...... 3. 1.

knekt Nils, h., ..................................

1694. Mtl. Anders, hustru ……………………. 2.

dräng Jon ………………………… son 1.

Simon, hustru ……………………. 2.

Gudmund, hustru ………………… 1. h. blind.

pigan Maria ………………………. d. 1.

Knekt Nils, h. …………………….. 1.

Jb. Anders, Simon, Gudmund och Jon. 1.

 

1695. Mtl. Anders, h., dr. Jon (son) ................

Simon, h., ..................................... hustru stenblind.

pigan Maria ...................................

Jon, h., .........................................

knekt Nils, h., ....................................

 

1696. Jb. Assessor Paul Ehrenbjelke,

Anders, Jon

Carl, Simon

 

1697. Jb. Jon, Simon, Jon.

 

1699. Jb. Assessor Paul Ehrenhjelm, ( ) frälse.

Jon, Simon, Per.

 

1700. Jb. Simon, Jon, Per.

 

1701. Mtl. Simon, h., Jon, h., .............................. 2.2.

Per, h., ............................................... 1.1.

Anders, änkl., ..................................... 1.

knekt vakant

 

 

 

1702. Mtl. Simon, h., Jon, h., ............................... 2.2.

Per, h., ....................................................2.

Anders, h., födes av barnen

knekt Sven, h., ....................................1.

Jb. Simon, Jon, Per.

 

1703. Mtl. Simon, h., Jon, h., ............................... 2.2.

Per, h., Jon, h., ................................... 2.2.

knekt vakant

dr. Mattis............................................ 1.

Jb, Simon, Jon, Per.

 

1704. Mtl. Simon, h., Jon, h., .............................. 2.2.

Per, h., ............................................... 2.

Jon, h., ............................................... 1. hustru brottfälling.

knekt vakant

Jb. Simon, Jon, Per, Jon.

 

1705. Mtl. Simon, h., Jon, h., ................................. 2.2.

Per, h. ................................................... 1.1.

Jon, h. ................................................... 1. h. brottfälling.

knekt Jon, og.

Jb. Simon, Jon, Per, Jon. Frälse.

 

1706. Mtl. Simon, h., Jon, h. ................................... 2.2.

Jon, h. .................................................... 1. h. brottfälling

knekt Jon, og.

Jb. Simon, Jon, Jon. Frälse.

 

1707. Mtl. Simon, h. .............................................. 1. m. förlamad

Jon, änkl. ............................................. 1.

Jon, h. ....................................................1.1.

dr. Johan, .............................................. 1.

knekt vakant.

 

1708. Jb. Jon, Johan.

 

1717. Mtl. Per, h. ................................................... 1.1.

Simon, h., ...........................................

Jon, h. ................................................ 2. utfattiga.

Jb. Claes, Simon, Jon.

 

1719. Jb. Per, Simon, Jon.

 

1720. Jb. Per, Simon, Jon.

 

1721. Jb. Per, Simon, Jon.

 

1723. Jb. Jacob, Claes, Sven, Jon.

 

1724. Jb. Jakob, Anders.

 

1726. Jb. Jakob, Sven, Anders.

 

1729. Jb. Jakob, Per, Anders, Jon.

 

1744. Mtl. Per Svensson, .................................... 1.1.

Anders Simonsson............................. 1.1.

s. Nils ...............................................

Håkan Persson ................................. 1.1. pigan blind.

 

1745. Mtl. Per Svensson ................................... 1.1.

Per Håkansson ................................. 1.1.

Anders Simonsson............................ 1.1.

s. Nils

Håkan Persson .................................. 1.1.

dr. Johan, p. Elin ...........................................1.1.