Ovan till vänster: Gränserna för Åhults in- och utägomark markerade på Lenhovda sockenkarta.

Ovan till höger: Åhults gamla knektstuga. Nedan: den s.k. "Samuels lada" i Åhult.

Nederst: Vy från Åhult med "Samuels lada" till vänster i bilden.

 

Lenhovdaforskning.se

 

Åhult

 

Byn utgörs vid 1530-talets slut av ett oförmedlat skattehemman.

Enligt Smålands handlingar från 1545 stavades bynamnet Aahwltt.