De byar i Lenhovda socken som det i nuläget finns mest framforskat kring är Nöbbele, Åhult och Vägershult. Av praktiska skäl är det därför material från denna forskning som initialt första hand kommer att lyftas fram på hemsidan. Avsikten är dock att bit för bit komplettera bilden med data kring andra miljöer och bearbetad släkthistoria. Alla som vill är därför varmt välkomna att bidra med bilder, berättelser om människor och byar i Lenhovda.

 

Länk till specifika sidor för respektive by hittas som droplista under "Lenhovdas historia" - "Byarna och bygden" ovan.

Lenhovdaforskning.se

 

Socknens byar och forskningen kring dem

 

Vissa av socknens bebyggelseenheter är ganska små och obetydliga, medan andra är volymmässigt mer omfattande. Med Generalstabskartan som utgångspunkt kan vi förankra vår forskning till platserna som de tedde sig även innan industrialismens framfart. Forskningen kring socknens byar och deras innevånare i äldre tider är ojämt fördelad. Samtidigt som några byar är ganska väl kända för oss, är dokumentationen av andra knappt påbörjad. Mycket återstår alltså att göra.