Lenhovdaforskning.se

 

Mantalsuppgifter etc. för

Nöbbele åren 1545-1845

 

 

Kjell Björkheim, Älmhult. 2006-12-05.

 

Utdrag ur Frans Lindvalls forskning.

 

Ti. = Tiondelslängd.

Smh. = Smålands handlingar, skattelängder.

Älv. = Älvsborgs lösen. 1550 -

La. = Landsbok, verifikationer för Kronoberg 1600 –

Bol. = boskapslängd.

Jb. = Jordebok 1630-

Mtl. = Mantalslängd 1640-

Mil. = Militärräkenskaper. (Soldater)

 

Boende i Nöbbele, Lenhovda socken, Kronobergs Län 1538 – 1845.

 

 

1545. Smh. Nils i Nöbble: penningar 15 öre, årlig fogde, konungs 4 öre.

Sone i Nöbbele: penningar 12 öre. (Ng).

Ödge i Nöbble: -”- 15 öre, årlig fogde 4 öre.

Jon Späck, ibm: -”- 9 öre, årlig fogde 4 öre. (Sg)

 

1550. Älv. Ödge: 13 skäppor korn, 9 skäppor råg.

Nils Björn: 12 skäppor korn, 9 skäppor råg.

Sone: 6 skäppor korn, 4 skäppor råg.

Jon Kåre: 6 skäppor korn, 3 skäppor råg.

1560. Ti. Hegge i Nöbble: 16 ½ skäppa korn, 12 skäppa råg.

Sone ibm: 12 skäppor korn, 8 skäppor råg

Ödge ibm: 17 skäppor korn, 12 ½ skäppa råg.

Per Ödgesson ibm: 8 ½ skäppa korn, 4 ½ skäppa råg.

Smh. Nils Björn i Nöbble: Skatte smör 4, årliga hästar 4, fogde 4, konungs 4, dagsverke 6.

(årlig ränta). Ödge Persson ibm: Skatte smör 4, årliga hästar 4, fogde 4, konungs 4, dagsverke 6.

Sone Persson ibm: Skatte smör 3, årliga hästar 4, fogde 4, konungs 4, dagsverke 6.

Per Ödgesson ibm: Skatte smör 2, årliga hästar 4, fogde 4, konungs 4, dagsverke 6.

 

1571. Älv. Per Yggesson.

Hegge.

Måns Yggesson.

Karl.

 

1613. Älv. Jon (Nilsson): Dräng 1, piga 0.

Gudmund (Carlsson): Dräng 1.

Hegge: Dräng 1.

Hegge Bengtsson: Dräng 2.

Nils ibm. Dräng 1.

Ödge: Dräng 1.

 

1614. Älv. Jon Nilsson: Hästar 1, 6 öre.

Gudmund Karlsson ibm. Häst 1, 3 daler.

Hegge ibm: Häst 1, 3 daler.

Börje ibm: Häst 1, 3 daler.

Karl, piga ibm: Piga 1, ¾ daler.

Ödge ibm: Häst 1, dräng 1, 4 ½ daler.

 

1615. Älv. Jon Nilsson: Häst 2/3 hj lag, 2 daler.

Gudmund, Håkan: Häst 1, 3 daler.

Börje ibm: Häst 1, 3 daler.

Ödge Persson: Häst 1, dräng 1, 6 daler.

 

1616. Älv. Jon Nilsson, Gudmund Karlsson, Börje, Ödge Persson.

 

1617. Älv. Gudmund, Jon, Birger och Ödge.

 

1618. Älv. Gudmund, Jon, Ödge och Birger.

 

1621. Bol. Birger och Hegge, ( Ng.),

Ödge ibm.

Jon Nilsson ibm.

Gudmund och Hegge.

 

1623. Bol. Jon.

Hegge och Gudmund. (Ng).

Ödge.

 

1626. Bol. Gudmund, Hegge ibm, Ödge ibm, Jon ibm, Börje ibm, Högge ibm.

 

1627. Bol. Ödge, Hegge Carlsson ibm, Gudmund ibm, Jon, Börje, Högge Bengtsson Ng?

 

1628. Bol. Högge, Gudmund Carlsson, Ödge, Jon, Börje, Hegge Bengtsson.

Mtl. Högge, Ödge, Jon, Börje.

 

1630. Mtl. Gudmund 2, Högge 2, Birger 2, Högge 2, Ödge 4.

 

1631. Mtl. Gudmund, Högge, Ödge, Börje, Högge.

Jb. Jon 1, förmedlat ½.

Gudmund 1, förmedlat ½.

Börge 1, förmedlat ½.

Ygge 1, förmedlat ½.

Ti. Gudmund: Råg 5 skäppor, korn 6 ¼ skäppa.

Ygge: Råg 4 ½, korn 6 ¼ skäppa.

h. Kerstin: Råg 3, korn 3 ¾ skäppa.

Börge: Råg 2, korn 4 skäppor.

Högge: Råg 2 skäppor, korn 2 ½ skäppa.

 

1634. Mtl. Ygge, Per Jonsson, Börge.

Ti. Hegge: Råg 2 ¾ skäppa, korn 8 ¾ skäppa.

Per Jonsson: Råg 2 ½ skäppa, korn 13 skäppor.

Börge: Råg 3 ¾ skäppa, korn 8 ¼ skäppa.

 

1636. Jb. Peder Jonsson: förmedlat ½,

Gudmund Carlsson: förmedlat ½.

Börge Pedersson: förmedlat ½.

Ödge Persson: förmedlat ½.

 

1637. Jb. Peder,

Gudmund Carlsson,

Börje,

Ödge Persson.

 

1639. Mtl. Jon Nilsson: mtl. 4.

Gudmund Carlsson: mtl. 4

Henrik (): mtl. 1.

Hegge: mtl. 2.

Ögge Persson: mtl. 4.

 

1640. Jb. Jon Nilsson : 1.

Gudmund Carlsson : 1. Bränt, till skatt 1642.

Börje Persson: 1.

Ödge Persson: 1.

1641. Jb. Jordebok saknas.

 

1645. Utfattiga: Ögge i Nöbbele med sin hustru Bengta, döda 1645.

 

1646. Jb. Gudmund Carlsson …….. 1.

1654. Jb. Måns ………… 1.

ibm Gudmund …1.

ibm Per ……….. 1.

ibm Marit ………1.

 

1657. Mtl. Måns, h. Elin,

öde,

Peder, h. Gertrud, p. Karin.

Sven, Sigrid,

Peder, h. Karin,

Jon, h. Marit.

 

1658. Mtl. Måns, h. Elin,

Per, h. Gertrud, dr. Lars,

Sone, h. Sigrid,

Per, h. Karin,

Jon, h. Märit.

 

1659. Mtl. Måns, h. Elin, Per, h. Kerstin, d. Gudmund.

Per, h. Karin, h. Sigrid,

Jon*, h. Marit – Pojken är inte än 15 år, som berättas. - *Anders Perssons, son till Per Yggesson. (se

föregående sida = år 1658).

1660. Mtl. Måns, h. Elin,

Per, h. Gertrud,

Per, h. Sigrid,

Jonas, h. Märit.

1661. Jb. Måns, ibm Gudmund, ibm Per, ibm Märit.

Mtl. Håkan, h. Cecilia,

Per, h. Gertrud,

Gudmund, h. Elin,

Sune, h. Sigrid,

Jon, h. Märit, dr. Per.

 

1662. Mtl. Håkan, h. Cecilia, Per, h. Gertrud,

”Bränt” Måns, h. Elin, Sune, h. Sigrid - ( ) –

Jon, h. Märit, sold. Per………………… 3.

 

1663. Mtl. Pigan Silla, Per,

Per, h. Gertrud, d. Måns,

h. Sigrid, Sune, h. Kerstin,

Jon, h. Märit.

 

1664. Jb. Måns, ibm Gudmund, ibm Per, ibm Märit.

Mtl. Sven, h. Karin, pigan flyttat till Konga h. ……………..2.

Per, h. Gertrud, d. Måns ……………………………… 3.

Sune, h. Ingrid, flyttat till S-by?

Jon, h. Märit ……………………………………………2.

 

1665. Mtl. Sven, Daniel, Simon, h. Gertrud ……………………… 4.

Per, Gertrud, d. Måns …………………………………. 3.

Sune, Sigrid, Carl död …………………………………. 2

Jon, h. Märit, sold. Per i Kristianstad ………………….. 2.

1666. Jb. Måns, Gumme, Per, Måns.

Mtl. Simon, h. Gertrud, d. Daniel, Sven fl. ………………… 3.

Per, h. Gertrud, d. Måns ………………………………. 3.

Sune, Sigrid, Carl död ………………………………… 2.

Jon, Märit, sold. Per hem ………………………………2.

Ti. Per Gudmundsson,

Jon Yggesson, Simon, Daniel,

Carl, Sune.

 

1667. Jb. Måns, Per, Peder, sold. h, Marit.

Mtl. Simon, Gertrud, Daniel, gift sig ……. finns Granhult ……….2. mg.

Per, Gertrud, d. Måns ……………………………………….. 2. vg.

Sune, Sigrid, Carl …………………………………………… 3. ng.

Jon, h. Märit …………………………………………………. 2. sg.

Ti. Per Gudmundsson, vg.

Jon Yggesson ……sg.

Simon, Daniel …...mg.

Sune, Carl ……… sg.

 

1668. Ti. Per Gudmundsson, länsman, vg.

Jon,

Simon,

Per Nilsson,

Daniel i Granhult, Sune, Carl,

Herr Lars, pastoris,

Måns, Jon, Birger.

Mtl. Simon, Gertrud – Simon Håkansson - ……………. 2. mg.

Per, h. Ragnhild, (syster till Simon?) …………….. 2.

Länsman Per, h. Gertrud, d. Måns …………………3. vg.

Jon, h. Märit – Jon Yggesson - …………………….2. sg.

Sune, h. Sigrid – Sven Börjesson - ……………….. 2. ng.

Klockare Carl, s. g, - Carl Persson - ……………… 1. ng.

 

1669. Mtl. | Simon, h. , mg.

½ | Per förlamad, h., utfatt. ……………….. …….. 1. mg.

| Sen Jon, s. g. ………………………………….. 1.

½ Länsman Per, h. och dräng …………………… 3. vg.

½ Jon, h. ………………………………………… 2. sg.

| Sune, h., ……………………………………… 2. mg.

½ | Karl klockare, h., s.g. ………………………… 2.

 

1676. Mtl. Simon, h. …………………………………………. 2.

Länsman Per, h., dr. Carl …………………………. 3.

Jon, h., ……………………………………………. 2.

Sune, h., Carl, h. ………………………………….. 4.

Ti. Per Gudmundsson, Jon Yggesson, Simon, Carl, Sune.

 

1678. Jb. Rotering.

Västreg. (1676 rotelängd) dr Carl Persson, Gudmund Persson.

Norreg. Sune Börjesson, g. 60 år, Carl Persson (klockare) … ½ , sold. h. I rotelängd 1678, kallas

detta hemman skattehemman anslaget Kronobergs Läns infanteriregemente.

Mellang. Simon Håkansson, Daniel Simonsson………………1/4 () Talhenberg.

Södreg. Jon Yggesson, s. Ygge Jonsson……………………. ¾ () Talhenberg.

1680. La. Simon, nämndeman Daniel, sold. Per Börjesson Borr, Carl klockare, ( ).

Mtl. Simon, h., ryttare Daniel ……………………………….. 2. 1.

Per Gudmundsson, h. ……………………………………2.

d. Carl, Carl, h., d. Gudmund …………………………... 4.

Jon, h., ryttare Ygge …………………………………… 2. 1.

inhyst Karin. ………………………………………………… 1.

1682. Mtl. Carl, Carl Persson ……………………………………….. 2. vg.

Jon Yggesson, nämndeman …………………………….. 1. sg.

Simon, nämndeman, Daniel,

soldat Per Börjesson, Boo ……………………………….. 4.

Carl klockare, S( ) ……………………………………….. 2. ng.

 

1686. Jb. Rotering:

Västreg. Carl Persson, Gudmund Persson ………………….1. (1675: länsman Per Gudmundsson).

Norreg. Carl Persson, Sone Börjesson, Håkan Johansson. .. ½

Mellang. Simon Håkansson, Per Bryngelsson. ……………... ¾ (1675: nämndeman Simon).

Södreg. Per yggesson, Per Jonsson ………………………... ½ (1675: nämndeman Yggesson).

 

1688. Mtl. Infant. ½ Nöbbele.

Ryttare Börje, h. …………………………………………. 1. 1.

Lifsh( ) ¾ Nöbble. Simon, h., Erik, h. ………………….. 3.

1689. Jb. Nöbble mellangård köpt av Patrik (Bedrion).

Mtl. Simon änkl., Erik, h. ……………….. 3

knekt Måns, h. …………………….. 1. 1.

 

1692. Jb. Mellangården: kavalleri,

ibm Västerg. Löjtnant på fördel,

ibm Södreg. trumspelare på fördel,

ibm Ng. Kronan behållet.

 

1693. Jb. Mellang. Carl, Börje…………………….. 1 mtl., förmedlat ½.

Västreg. Carl, Per. ………………………. 1.

Södreg. nämndem. Simon, Per……………1.

Ng. Håkan, Per ………………………1, förmedlat ½

 

1694. Mtl. Mellang: Simon, h. ……………………… 1. Hustru gammal och sjuk.

Per, h. ………………………… 2.

knekt Måns, h. ……………….. 1.

Jb. mg. ½ förm. Simon och Per

vg. Carl och Per.

ng. ½ förm. Ryttaren Börje, Sune, Carl.

Sg. ¼ förm. Håkan, Per och Per.

 

1696. Jb. mg: ½ förm. Simon, Per, Carl.

ng: ½ förm. Håkan, Carl, Per.

 

1697. Jb. mg: Simon, Per.

ng: Änkan Sara, och Per.

 

1699. Jb. mg: ½ förm. Sven, Per.

Västreg. ¼ förm. Carl, Per.

Söreg. ½ förm. Börje, Erik.

Norreg. ½ förm. Per, Per.

 

1700. Jb. Mellang. Simon, Per.

Västreg. änkan Botil, Per.

Södreg. ryttare Börje, änkan Elin, Erik.

 

1701. Mtl. mg. Simon, änkling. ………………………..1. -

Per och hustru ………………………….1. 1. dr. Jon.

knekt Måns, h.

vg. änkan Botil. s. Per……………………… - 1. 1.

Per, h. …………………………………..1. 1.

knekt Nils, h.

sg. ryttare Börje, h.

Måns, h. ………………………………..1. 1.

ng. Per, h. ………………………………….1. 1.

knekt Ingmar, h.

Per, h. ……………………………… utgamla.

 

1702. Jb. Mellang. Simon, Per.

Södreg. Börje, Måns.

Norreg. Per.

Mtl. ½ mg. Simon, änkling.

Per, h., dräng Jon …………………1.1. 1.

Knekt Mån s, h. ……………………

¾ vg. Per, h., Per, h.………………………2.2.

½ sg. Ryttaren Börje, h. ..……………….

Måns, h., h. Elin…………………..1.1. 1.

½ ng. Per, h………………………………1.1.

Knekt Henning, h., ……………… 1/3 knekt.

Per änkling ……………………… föds av barnen.

 

1703. Jb. Mellang. Per.

Västreg. Per, Per.

Södreg. Börje, Måns.

Norreg. Per.

Mtl. ½ mg. Simon änkling ……………………1.

d. Jon, Per, h. …………………….1. 1. 1.

knekt Måns, h.

¾ vg. Per, h., Per, h. …………………….2. 2

d Nils ………………………………….1.

knekt Nils, h.

½ sg. ryttare Börje, h.

Måns, h. …………………………..1. 1.

h. Elin ……………………………. 1.

½ ng. Per, h. …………………………….. 1. 1.

knekt Ingemar, h.

Per änkling. föds av barnen.

 

1704. Mtl. ½ mg. Simon änkling, ………………. 1 -

dr. Jon ……………………….. 1

Per, h. …………………………1. 1

knekt Per og.

¾ vg. Per, h., Per, h. …………………. 2. 2.

knekt Nils, og. 5-ting.

knekt Nils, h.

½ sg. Ryttare Börje, h.

Måns, h.

½ ng. Carl änkling ………………….. 1. –

De förra åboar bortgångna.

1705. Jb. Mellang. Nils*, Per. * Nils Simonsson?, son till Simon Håkansson.

Södreg. Ryttare Börjes hustru och Måns.

Norreg. Håkan.

Mtl. ½ mg. dr. Nils …………………………1. –

Per, h. ………………………….1. 1.

Simon änkl. Födes av barnen.

knekt Per og.

¾ vg. Carl, h., Per, h. …………………2. 2.

knekt Nils, h.

½ sg. ryttare Börje, h.

Måns, h. ………………………. 1. 1.

½ ng. Håkan, h. ………………………. 1. 1. Måns under 15.

1706. Jb. mg. Per och drängen Nils.

vg. Carl, Per, Håkan.

sg. Ryttare Börje, Måns och dr. Anders.

ng. Utan åbo.

Mtl. ½ mg. Per, h., dr. Nils ……………….. 2. 1.

knekt Per og., i fält.

¾ vg. Carl, h., Per, h. ……………….. 2. 2.

Håkan, h., dr. Johan ………….. 1. 1. 1.

knekt Nils, h.

½ sg. Ryttare Börje, h.

dr. Anders

Pojken Johannes.

Måns, h. ……………………….. 1. 1.

½ ng. utan åbo.

 

1707. Mtl. mg. Per, h., Nils, h. …………………..2. 2.

knekt Per og.

vg. Carl, h. …………………………..1. 1.

Håkan, h. ………………………..1. 1.

Per, h. ………………………….. 1. - hushåll

knekt Nils, h. h. pigor

sg. dr. Jon ……………………………1. –

Måns, h. ………………………… 1. 1.

ng. Jöns, h. …………………………. 1. 1.

Erik, h. ………………………….. 1. - hushåll

1708. Jb. mg. Per, Nils.

vg. Carl, Håkan, Per.

sg. Måns.

ng. Jöns.

 

1709. Jb. mg. Nils och änkan Maria.

vg. Carl och Per.

sg. Anders, Måns.

ng. Jöns, Per.

 

1711. Jb. mg. Nils, änkan Maria.

vg. Carl, Måns, Sven.

sg. Måns, Börje.

ng. Jöns.

 

1712. Jb. mg. ½ förm. Nils, Anders.

vg. Carl, Måns.

sg. Måns.

ng. ½ förm. Utan åbo.

 

1715. Jb. mg. Nils, Anders.

vg. Carl, Måns.

sg. Måns, Börje.

ng. Utan åbo.

 

1717. Jb. Mellang. ½ förmedlat i alt. Nils och Anders.

Norreg. Anders, kronan behållet.

vg. Carl, Måns.

sg. Måns, Börje

ng. Anders.

Mtl. ng. Nils, h.

Anders, h. ………………………… h. eländig.

 

 

1718. Mtl. mg. Nils, h.

Anders, h. ……………………. h. dömd.

 

1719. Jb. mg. Nils, Anders.

vg. Carl, Måns.

sg. Måns, Börje.

ng. Per.

 

1720. Jb. mg. Nils, Anders.

vg. Carl, Måns.

sg. Måns, Börje.

ng. Per, Per.

 

1721. Jb. mg. Nils, Bengt.

vg. Carl, Måns, Jon.

sg. Måns, Börje.

ng. Anders, Per.

 

1723. Jb. mg. Nils, Bengt.

vg. Carl, Måns, Jon.

sg. Måns, Håkan.

ng. Anders.

 

1724. Jb. mg. Nils, Bengt.

vg. Carl, Måns.

sg. Mås, Håkan.

ng. Per.

Mtl. Mantalslängd och verifikationer saknas för 1724 – 45.

 

1726. Jb. Mellang. Måns, Jon.

Norreg. Anders, Håkan.

 

1727. Jb. mg. Nils, Bengt, utfattig.

vg. Måns, Jon.

sg. Måns, Håkan.

ng. Anders.

 

1728. Jb. mg. Nils, Per och Bengt.

 

1729. Jb. mg. Nils, s. Daniel, Per.

ng. Anders.

1730. Jb. Nils, s. Daniel, Per Persson?

 

1731. Jb. Nils, Per.

 

1732. Jb. Nils, Per.

 

1733. Jb. Nils, pigan Maria, Per.

 

1734. Jb. Nils, Johan ……………………………………… 2.

Per och Per ……………………………………... 2.

 

1735. Jb. Nils, Per, Håkan.

 

1736. Jb. Nils, Per.

 

1738. Jb. Nils, Per, Håkan.

 

1739. Jb. Nils, Per, dr. Per.

 

1740. Jb. Nils, Per, dr. Carl.

 

1744. Jb. Änkan Elisabet.

Mtl. mg. Änkan Elisabet

Per Johansson……….. Klockare

Per Håkansson, pigan Ingrid …………………

ng. Sven Persson, ………………………………… 1.1.

drängen Håkan Carlsson, p. Ingeborg. …….. 1.1.

1746. Mtl. mg. 1. Nils Simonsson …………………………… 1. 1.

Per Håkansson …………………………….. 1. 1. nämndeman.

Ingegerd ……………………………………………..1.

ng. 1. Sven Persson ……………………………… 1. fattig.

1. Håkan Andersson ………………………….. 1. 1.

Per Johansson ……………………………… 1. 1. klockare.

 

1747. Mtl. mg. 1. Håkan Bengtsson ……………………….1. 1.

Änkan Maria …………………………. - 1.

Per Håkansson ………………………… 1. 1. nämndeman.

Karin…………………………………………….1.

ng. 1. Sven Persson ………………………...... 1. - fattig.

dottern Maria ………………………………….. 1.

Gossen Måns ………………………… liten.

1. Håkan Andersson ……………………… 1. 1.

gossen Per ……………………………………….. 1. –

Per Johansson …………………………. klockare.

dr. Johan Persson s. skr.

 

1748. Mtl. mg. 1. Håkan Bengtsson ………………………..1. 1. Gift med änkan Maria. se föreg. år.

Per Håkansson

Carl ……………………………………. 1. –

ng. 1. Sven Persson ………………………….. 1. - fattig.

Maria ………………………………………………1.

g. Lars ……………………………………………… 1.

1. Håkan Andersson ……………………… 1. 1.

Per Johansson ………………………….. 1. 1. klockare.

Johan Persson ………………………………. s. skr.

 

1749. Mtl. mg. 1. Håkan Bengtsson ………………………..1. 1.

Per Håkansson ………………………….. n. m.

dr. Carl ………………………………………………..1. 18.

ng. 1. Sven Persson ………………………….. 1. 1.

Maria ………………………………………………1.

1. Håkan Andersson …………………….. 1. 1.

g. Danne …………………………………………….. 1.

 

1750. Mtl. mg. 1. Håkan Bengtsson …………………….. 1. 1.

Per Håkansson ………………………… 1. 1. nämndeman

ng. Sven Persson ……………………….. 1. - h. sjuk.

Sven Johansson ………………………. 1. - bruk() ( )

 

1751. Mtl. sg. 1. Jon Jonsson ……………………………. 1. 1.

fl. Maja …………………………………………… Skonas.

Anders Svensson ………………………. 1. 1. |

änkan Elin ……………………………… 1. | mor och barn.

mg. 1. Håkan Bengtsson ………………………. 1. 1.

Per Håkansson …………………………. 1. 1. n. m.

dr. Carl …………………………………. 1 .

p. Lisbet ………………………………… 1.

ng. 1. Håkan Andersson ……………………….. 1. 1.

Per Johansson …………………………… 1. 1. klockare, brukar mg.

Sven Johansson …………………………. 1. 1. ( ).

Måns Börjesson ………………………….1. sochne skräddare.

Jonas ……………………………………. lärodräng.

 

1752. Mtl. 1. mg. Håkan Bengtsson …………………….. 1. 1.

Per Håkansson ………………………… 1. 1.

dr. Johan ( ).

1. Per Johansson …………………………. ( ).

1. ng. Håkan Andersson ……………………… 1. 1.

1. Sven Johansson ……………………….. 1. 1.

dr. Måns Börjesson ……………………. 1. s. skräddare

g. Jonas ……………………………….. lärodräng.

 

1753. Mtl. 3/16 mg. Håkan Bengtsson ……………………….1. 1.

1/16 Per Johansson …………………………..1. 1. klockare.

¼ Per Håkansson ………………………… 1. 1. n. m.

dr. Johan ……………………………….. r. karl.

p. Ingeborg ……………………………. 1.

¼ ng. Håkan Andersson ……………………… 1. 1.

dr. Måns Börjesson ……………………. s. skräddare.

Jonas …………………………………….. läro dräng.

dr. Jon Nilsson ………………………….. snickare ofärdig.

 

1754. Mtl. ½ mg. Håkan Bengtsson, 3/16 …………………. 1. 1.

Per Johansson …, 1/16 …………………. 1. 1. klockare

Per Håkansson, ¼ ……………………. 1. 1. n. m.

dr. Jonas …………………………………. 15 år

½ ng. Håkan Andersson, ¼ …………………… 1. 1.

Sven Johansson, ¼ …………………….. 1. 1.

g. Per ………………………………….. 16 r. karl.

Måns Börjesson ………………………… s. skräddare.

Jonas …………………………………… l. dräng.

dr. Johan Nilsson ………………………... snickare hälftenbrukare.

 

1755. Mtl. ½ mg. Håkan Bengtsson, 3/16, ………………….1. 1.

Per Johansson, 1/6, ……………………… 1. 1. klockare.

Per Håkansson, ¼, ……………………… 1. 1.

dr. Jonas ……………………………….. 1. 16 år

½ ng. Håkan Andersson, ¼, ………………….. 1. 1.

fl. Kerstin ………………………………. Skonas i år.

Sven Johansson, ¼, …………………….. 1. 1.

dr. Måns Börjesson …………………….. s. skräddare.

Jonas Nilsson …………………………….. s. snickare.

 

1756. Mtl. ½ mg. Per Håkansson, ¼, ………………………. 1. 1. n. m.

dr. Jonas ………………………………… 1. 17.

Håkan Bengtsson, 3/16, ……………….. 1. 1.

Per Johansson, 1/16, ……………………. 1. 1. klockare.

sold. Börje Persson ………………………1. 1. res. karl.

½ ng. Håkan Andersson, ¼, …………………….1. 1.

Sven Johansson ………………………….. 1. 1.

pigan Kerstin …………………………… 1.

Måns Börjesson …………………………. s. skr.

g. Per ……………………………………. l. ( ).

dr. Jon Nilsson ………………………. snickare.

 

 

 

 

 

1757. Mtl. ½ sg. Jonas Jonsson, ¼, ……………………….. 1. 1.

dottern Maria. ……………………………

Måns Andersson, ¼, ……………………. 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼, ……………………… 1. 1. n. m.

dr. Jonas ………………………………… 1. (18).

Håkan Bengtsson, 3/16, ………………… 1. 1.

Per Johansson, 1/16, ……………………. 1. 1. klockare.

Börje Persson …………………………… res. karl.

½ ng. Håkan Andersson, ¼, …………………… 1. 1.

g. Johansson ……………………………. 1.

Sven Johansson, ¼, …………………… 1. 1.

p. Kerstin ……………………………… 1.

dr. Måns Börjesson ……………………. s. skr.

g. Sten …………………………………. lång.

 

1758. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32, …………………………1. 1.

Johan Persson, 9/32, ………………………1. 1.

Petter Jonsson, 3/16, …………………… 1. 1.

½ sg. Jon Jensson, ¼ , …………………………. 1. 1.

d. Maria

Måns Andersson, 1/4, ……………………..1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ………………………. 1. 1. n. m.

dr. Jonas …………………………………... 1. 19.

Håkan Bengtsson, ¼ , ……………………. 1. 1.

½ ng. Håkan Andersson, ¼ , ……………………. 1. 1.

Sven Johansson, ¼ , ……………………… 1. 1.

Måns Börjesson ………………………….. s. skr.

g. Sten ……………………………………. ( ).

Per Jonsson ………………………………. klockare.

 

1759. Mtl. ¾ vg. Jonas Persson, 9/32 , ……………………… 1. 1.

p. Sara …………………………………… 1.

Johan Persson, 9/32 , ……………………… 1. 1.

p. Kerstin …………………………………... 1.

Petter Jonsson, 3/16 , ………………………

½ sg. Jon Jonsson, ¼ , …………………………… 1. 1.

d. Maria …………………………………… 1.

Måns Andersson, ¼ , ……………………… 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , …………………………1. 1. n. m.

d. Kerstin ………………………………….. 1.

dr. Jonas …………………………………… 1. 20.

Håkan Bengtsson, ¼ , ……………………...1. 1.

½ ng. Håkan Andersson, ¼ , ………………………1. 1.

g. Erik ……………………………………… 1.

Sven Johansson, ¼ , ………………………. 1. 1.

g. Petter …………………………………… 1.

Per Johansson, ¼ , ………………………… 1. - klockare.

Måns Börjesson ……………………………. s. skr.

Sven………………………………………… l. g.

 

 

1760. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32 , ……………………….. 1. 1.

p. Sara ……………………………………. 1.

Johan Persson, 9/32 , …………………….. 1. 1.

Per Jonsson, 3/16 , …………………………1. 1.

½ sg. Jon Jonsson, ¼ , ……………………………1. 1.

d. Maria ……………………………………. 1.

Måns Andersson, ¼ , …………………….. 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ……………………….. 1. 1. n. m.

dr. Per …………………………………….. 1.

Håkan Bengtsson, ¼ , …………………….. 1. 1.

½ ng. Håkan Andersson, ¼ , ………………………1. 1.

g. Erik ……………………………………… 1.

Sven Johansson, ¼ , ………………………. 1. 1.

Maria …………………………………… 1.

Per Johansson, …………………………… klockare.

Måns Börjesson, ………………………….. s. skr.

Sven ………………………………………. 1. l. g.

 

1761. Mtl. ¾ vg. Jonas Persson, 9/32 , ……………………… 1. 1.

fl. Lisbet …………………………………… 1.

Johan Persson, 9/32 , ……………………… 1. 1.

g. Nils ……………………………………… 1.

Per Jonsson, 3/16 , ………………………… 1. 1.

½ sg. Jon Jonsson, ¼ , ……………………………

d. Maria ……………………………………. 1.

Elin ………………………………………… 1.

Måns Andersson, ¼ , ……………………… 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ………………………… 1. 1. n.m.

d. Elin ……………………………………… 1.

dr. Jonas ……………………………………. 1.

Håkan Bengtsson, 1/4 , ……………………. 1. 1.

½ ng. Håkan Andersson, ¼ , ……………………… 1. 1.

Sven Jonsson, ¼ , ……………………………1. 1.

d. Anders …………………………………… 1.

Per Johansson, ……………………………… -. 1. klockare, fattig.

Måns Börjesson ……………………………. 1. 1. s. skräddare.

d. Jonas Börjesson ……………………………. l. dräng.

 

1762. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32 , ……………………….. 1. 1.

son Måns ………………………………….. 1.

p. Lisbet ……………………………………. 1.

Johan Persson, 9/32 , …………………….. 1. 1.

g. Nils ……………………………………… 1.

Per Jonsson, 3/16 , ………………………… 1. 1.

½ sg. Jon Jonsson ………………………………… 1. 1. hustru sjuk.

Måns Jonsson ……………………………… 1. 1.

d. Elin ……………………………………… 1.

Måns Andersson, ¼ , …………………….. 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ………………………. 1. 1. n. m.

dottern Elin ……………………………….. 1.

dr. Jonas …………………………………… 1.

Håkan Bengtsson, ¼ , …………………….. 1. 1.

son Nils …………………………………… styvson?

½ ng. Håkan Andersson, ¼ , …………………….. 1. 1.

d. Ingrid, dr. Petter …………………… 1.

Sven Johansson, ¼ , ……………………….. 1. 1.

Per Johansson …………………………….. klockare, fattig.

 

 

1763. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32 , ………………………….1. 1.

s. Måns ……………………………………. 1.

p. Anni …………………………………….. 1.

Jon Persson, 9/32 , ………………………… 1. 1.

d. Maria ……………………………………. 1.

sold. Jonas Nill( )…………………………. sol.

 

½ sg. Jon Jonsson, ¼ , ………………………….. 1.

Måns Jonsson ……………………………. 1. 1.

d. Elin …………………………………… 1.

Måns Andersson, ¼ , …………………….. 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ………………………. 1. 1. n. m.

dr Jonas ………………………………….. 1.

d. Elin ……………………………………. 1.

Håkan Bengtsson, ¼ , ……………………. 1. 1.

s. Nils ……………………………………. 1. 16.

½ ng. Håkan Andersson, ¼ , …………………… 1. 1.

d. Ingrid ………………………………….. 1.

Sven Jonsson, ¼ , ………………………… 1. 1.

Per Johansson ……………………………. klockare.

g. Jonas ………………………………….. 17.

 

1764. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32 , ………………………...1. 1.

s. Måns …………………………………… 1.

Johan Persson, 9/32 , ……………………. 1. 1.

p. Maria …………………………………. 1.

Per Svensson, 3/16 , …………………….. 1 1.

d. Sara …………………………………… 1.

½ sg. Jon Jonsson, ¼ , ………………………….. 1. hustru sjuk.

Måns Jonsson …………………………….. 1. 1.

d. Elin ……………………………………. 1.

Måns Andersson, ¼ , …………………… 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ……………………….. 1. 1. n.m.

Jonas Håkansson ………………………….. 1. 1. måg till Per.

Håkan Bengtsson ………………………….. 1. 1.

d. Annika ………………………………….. 1.

½ ng. Håkan Anderson, ¼ , ………………………. 1. 1.

d. Ingrid ……………………………………. 1.

Sven Johansson, ¼ , ……………………….. 1. 1.

Per Johansson ……………………………… klockare.

Måns Börjesson …………………………… s. skräddare.

 

1765. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32 , ……………………….. 1. 1.

s. Måns …………………………………… 1.

Johan, 9/32 , ………………………………. 1. 1.

Per, 3/16 , ………………………………… 1. 1.

½ sg. Jon Jonsson, ¼ , …………………………… 1. 1.

Måns Jonsson ………………………………1. 1.

son Per, d. Elin …………………………….. 1. 1.

Måns Andersson, ¼ , ………………………- 1. Måns svagsint.

d. Sven, d. Kerstin ……………………….. 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ………………………. 1. 1. n. m.

Jonas Håkansson …………………………. 1. 1.

p. Sara …………………………………….. 1.

Håkan Bengtsson, ¼ , …………………….. 1. 1.

d. Annika ………………………………….. 1.

½ ng. Håkan, ¼ ,…………………………………. 1. 1.

d. Ingrid …………………………………… 1.

Sven, ¼ , …………………………………. 1. 1.

g. Jonas ……………………………………. 1.

Per Johansson ……………………………… klockare, hustru sjuk, fattiga.

 

 

 

 

 

 

1767. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32 , ………………………….1. 1.

sonen Måns ………………………………..

Johan Persson, 9/32 , ……………………… 1. 1.

d. Ingrid, Karin, Annika, son Måns ………...

Anders, g. Per ……………………………… 6.

Per, 3/16 , …………………………………. 1. 1.

dottern Inga ……………………………… 1.

anh. Karin ………………………………..

½ sg. Jon, ¼ , …………………………………… 1. 1.

d. Elin ……………………………………. 1.

Måns Jonsson .. ………………………….. 1. 1.

s. Jonas, g. Per …………………………… 1.

Måns Andersson, ¼ , …………………….. 1. 1.

s. Nils …………………………………… 1.

d. Sara, Ingrid, s. Anders, Isak, Håkan …… 5.

Sven, hustru ………………………………. 2.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ………………………. 1. 1. n. m.

pig. Kerstin ……………………………… 1.

änk. Gertrud …………………………….. 1. utfattig.

 

1768. Mtl. ¾ vg. Jon Persson, 9/32 , …………………………1. 1.

Måns ……………………………………… 1. 1.

Johan, 9/32 , ………………………………1. 1.

Per, 3/16 , ………………………………… 1. änkling.

d. Sara ……………………………………. 1.

sold. Jonas Vesterman

½ sg. Jon, ¼ , …………………………………. 1. 1.

d. Annika ……………………………….. 1.

Måns Jonsson …………………………… 1. 1.

Måns Andersson, ¼ , …………………… 1. 1.

S. Nils, d. Sara.………………………….. 2.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ……………………… 1. 1. n. m.

dr. Jonas, p. Kerstin …………………….. 2.

Håkan, ¼ , ………………………………. 1. 1.

½ ng. Håkan, ¼ , ………………………………. 1. 1.

d. Inger …………………………………. 1.

Sven, ¼ , ……………………………….. 1. 1.

dr. Per ………………………………….. 1.

 

1769. Mtl. ¾ vg. Måns, 9/32 , ……………………………… 1. 1.

Jon ………………………………………. 70 år.

Johan, 9/32 , ……………………………... 1. 1.

Johannes, 3/16 , …………………………..1. 1.

½ sg. Måns Jonsson, ¼ , ……………………….. 1. 1.

p. Elin …………………………………… 1.

Måns Andersson, ¼ , …………………… 1. 1.

s. Nils, d. Kerstin ……………………… 2.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , …………………….. 1. 1. n. m.

dr. Per, p. Kerstin ………………………. 1. 1.

Håkan Bengtsson, ¼ , …………………. 1. 1. ½ brukare.

Sold. T. Johan Nyberg ………………… soldat.

½ ng. Håkan, ¼ , ………………………………. 1. 1.

dr. Jonas ………………………………… 1.

Sven, ¼ , ……………………………….. 1. 1.

dr. Per ………………………………….. 1.

Per Johansson, …………………………. 1. 1. klockare.

 

 

 

 

1770. Mtl. ¾ vg. Måns, 9/32 , …………………………….. 1. 1.

Johan, 9/32 ,…………………………….. 1. 1.

Johannes, 3/16 , ………………………… 1. 1.

S. T. Jonas Vesterman …………………. sold.

½ sg. Måns Jonsson, ¼ , ………………………. 1. 1.

änkan Ragnhild, ¼ , …………………….. -. 1.

Per ………………………………………. 1. 1.

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ……………………… 1. 1. n. m.

dr. Per*, pigan Kerstin ……………………. 1. 1. * son t. Per Håkansson

Håkan Bengtsson, ¼ , …………………… 1. 1. ½ brukare.

½ ng. Håkan, ¼ , ……………………………….. 1. 1.

Jonas …………………………………….. 1. 1.

Sven, ¼ , ………………………………… 1. 1.

dr. Måns …………………………………. 17 år.

Per Johansson …………………………… klockare

 

1778. Mtl. ¾ vg. Änkan Lisbet, 9/32 , …………………….. - 1.

Johan, 9/32 , …………………………….. 2.

s. Måns, Anders …………………………. 2.

Per, 3/16 , ……………………………….. 1. 1.

½ sg. Måns Jonsson, ¼ , ………………………. 1. 1.

dr. Carl …………………………………..

Måns Johansson, ¼ , …………………… 1. 1.

dr. Maths ………………………………...

½ mg. Per Håkansson, ¼ , ……………………… 2. n. m.

dr. Sven, pigan Sara …………………….

Jonas Håkansson ……………………….. 1. 1.

Nils Nilsson, ¼ , …………………………1. 1. Nils Nilsson, 1776, (nu egen)

dr. Håkan ………………………………..

½ ng. Håkan Andersson, 1/8 , ……………….. 1. 1.

Jonas Håkansson, 1/8 , .………………… 1. 1. g. m. Elin Persson.

s. Anders ………………………………..

Håkan Persson, ¼ , ……………………...1. 1.

 

1784. Mtl. ¾ vg. Måns Månsson, 9/32 , ………………….. 1. 1.

son Jonas ………………………………..

Johan Persson, 9/64 , …………………… 2.

d. Katarina ………………………………

Jonas Jonsson, 9/64 , …………………. 1. 1.

Per Persson, 9/64 , …………………….. 1. 1.

½ sg. Måns Jonsson, ¼ , …………………….. 1. 1.

s. Jonas, d. Lisbet ……………………… 1. 1.

Måns Johansson, ¼ , …………………. 1. 1.

½ mg. Jonas Håkansson, ¼ , …………………. 1. 1.

Nils Nilsson, ¼ , ………………………. 1. 1.

dr. Jonas ………………………………. 1.

Per Håkansson ………………………… 2. n.m.

Nils Nilsson, ¼ ………………………. 1. 1.

dr. Magnus ……………………………. 1.

½ ng. Jonas Månsson, ¼ , …………………… 1. 1.

Ygge Jonsson, ¼ , …………………….. 1. 1.

pigan Lisbeth ………………………….. 1. utan tjänst.

dr. Per Månsson ……………………….. s. skräddare.

 

1785. Mtl. ¾ vg. Måns Månsson, 9/32 , ……………….. 1. 1.

s. Jonas ……………………………….

Johan Persson, 9/64 , ……………….. 2.

p. Stina ………………………………

Jonas Jonsson, 9/64 , ……………….. 1. 1.

Per Persson, 3/16 , ………………….. 1. 1.

½ sg. Måns Jonsson, ¼ , …………………… 1. 1.

s. Jonas, d. Lisbeth ………………….. 1. 1.

Måns Johansson, ¼ , ………………... 1. 1.

dr. Erik ……………………………….

½ mg. Jonas Håkansson, ¼ , ……………….. 1. 1. gift m. Elin Persdotter.

dr. Johan ……………………………..

Per Håkansson ………………………. 2. n.m.

Nils Nilsson, ¼ , ……………………. 1. 1.

dr. Jonas …………………………….. 1.

½ ng. Jonas Månsson, ¼ , …………………. 1. 1.

Ygge Jonsson, ¼ , ……………………1. 1.

p. Lisbeth ……………………………

dr. Per Månsson …………………… s. skräddare.

 

1791. Mtl. ¾ vg. Sven Johansson, 9/32 , …………… 1. 1.

d. Peter, pigan Helena ……………… 1. 1.

Johan Månsson, 9/32 , ……………… 1. 1.

dr. Johannes …………………………

Per Persson, 3/16 , …………………. 1. 1.

p. Stina ………………………………

½ sg. Ygge Bengtsson, ¼ , ………………… 1. 1.

d. Jonas, Carl ………………………… 2.

p. Amelia …………………………….

Måns Johansson, ¼ , ……………….. 1. 1.

d. Jonas ………………………………

½ mg. Änkan Elin*, ¼ , ……………………... - 1. eft. Jonas Håkansson.

d. Måns, p. Elin …………………….. 1. 1.

Nils Nilsson, ¼ , ……………………. 1. -. änkling.

d. Jonas ………………………………

½ ng. Jonas Månsson, ¼ , …………………. 1. 1.

Magnus Johansson, ¼ , ………………1. 1.

dr. Per Månsson …………………….. s. skräddare.

lärodräng Peter

* Per Håkanssons dotter var gift med Jonas Håkansson, se

 

1792. Mtl. ½ vg. Sven Johansson, 9/32 , ………………. 1. 1.

Johan Månsson, 9/32 , ………………... 1. 1.

Per Persson, 3/16 , ……………………. 1. 1.

½ sg. Ygge Bengtsson, ¼ , ………………….. 1. 1.

dr. Jonas, Carl ………………………… 2. Jonas brukar ( ).

Måns Johansson, ¼ , …………………. 1. 1.

d. Jonas ……………………………… 1.

½ mg. Per Persson, ¼ , | …………………… 2. antagligen brukare.

d. Lisa }*…………………….. 1.

änkan Elin | …………………… -. 1. eft. Jonas H., måg t. Per Håkansson

*bor i en stuga inhyses.

Nils Nilsson, ¼ , …………………….. 1. -. änkl.

dr. Jonas ……………………………..

½ ng. Jonas Månsson, ¼ , …………………. 1. 1.

d. Elin ………………………………..

Magnus Johansson, ¼ , …………….. 1. 1.

pigan Helena …………………………

Per Månsson ………………………… s. skr.

lärodr. Peter, ges. Nils ……………....

Jonas Svensson ……………………... 1. 1.

 

 

 

 

 

1795. Mtl. ¾ vg. Sven, 9/32 , …………………………. 1. 1.

Johan, 9/32 , ………………………… 1. 1.

Per, 3/16 , …………………………… 1. 1.

½ sg. Ygge, ¼ , ……………………..…….. 1. 1.

dr. Jonas ……………………………. 1.

Måns, ¼ , ………………………….. 1. 1.

dr. Sven ……………………………. 1.

½ mg. Per Persson, ¼ , ……………………. 2.

s. Per, d. Maria …………………….

Nils, ¼ , …………………………… 1. -. änkling.

dr. Per …………………………….. 1.

½ ng. Jonas, ¼ , ………………………….. 1. 1.

Måns, p. Elin ……………………… 1. 1.

Magnus, ¼ , ……………………….. 1. 1.

dr. Per ……………………………… 1.

lärodräng Sven ……………………..

 

1797. Mtl. ¾ vg. Sven, 9/32 , ………………………. 1. 1.

dr. Per ……………………………. 1.

Johan, 9/32 , ……………………… 1. 1.

dr. Anders …………………………

Per, 3/16 , ………………………… 1. 1.

dr. Sachris ……………………….. 1.

½ sg. Ygge, ¼ , ………………………… 1. 1.

dr. Anders ……………………….. 1.

Måns, ¼ , ………………………… 1. 1.

dr. Måns, d. Elin …………………. 1. 1.

½ mg. Per, ¼ , ………………………….. 2.

s. Per, d. Maria …………………… 1. 1.

Nils, ¼ , …………………………. 1. 1.

d. Stina ………………………….. 1.

½ ng. Jonas, ¼ , ……………………….. 1. 1.

d. Elin …………………………… 1.

Magnus, ¼ , …………………….. 1. 1.

dr. Anders, d. Stina ………………. 1. 1.

 

1798. Mtl. ¾ vg. Sven, 9/32 , ………………………. 1. 1.

Johan, 9/32 , …………………….. 1. 1.

Per, 3/16 , …………………………1. 1.

pigan Ingeborg ……………………

½ sg. Ygge, ¼ , ………………………… 1. 1.

dr. Sachris ……………………….

pigan Emelia ……………………

Måns, ¼ , ………………………..

dr. Anders ……………………….

½ mg. dottern Elin ……………………..

dr. Petter Jonsson, ¼ , …………. 1. -.

pig. Lena ……………………….

Nils, ¼ , ………………………… 1. -.

d. Stina …………………………

½ ng. Jonas, ¼ , ……………………… 1. 1.

s. Måns, d. Elin ………………..

Magnus, ¼ , …………………… 1. 1.

dr. dr. Anders, d. Stina …………..

 

1799. Mtl. ¾ vg. Sven Johansson, 9/32 , …………… 1. 1.

Johan Månsson, 9/32 , ……………. 1. 1.

p. Anne ……………………………

Per Persson, 3/16 , ……………….. 1. 1.

½ sg. Ygge Bengtsson, ¼ , …………….. 1. 1.

Måns Johansson, ¼ , ……………… 1. 1.

 

½ mg. dr. Peter Jonsson, ¼ , …………….. 1. 1. son till Jonas Håkansson.

Nils Nilsson, ¼ , ………………….. 1. -.

son Johannes Nilsson (senare i sg., g. m. Katarina Månsdotter).

d. Stina …………………………..

½ ng. Jonas Månsson, ¼ , ……………… 1. 1.

son Måns …………………………

d. Elin, Maria ……………………

Magnus Johannesson, ¼ , ……….. 1. 1.

d. Anna ……………………………

 

1800. Mtl. ¾ vg. Sven, 9/32 , ……………………… 1. 1.

Johan, 9/32 , …………………….. 1. 1.

Per, 3/16 ,………………………… 1. 1.

½ sg. Ygge, ¼ , ………………………… 1. 1.

dr. Måns …………………………. 1.

Måns, ¼ , ………………………….1. 1.

½ mg. Petter Jonsson, ¼ , .……………… 1. 1.

Nils, ¼ , …………………………... 1. 1. änkl.

son Johannes, d. Lisa ……………… 1. 1.

½ ng. Jonas, ¼ , …………………………. 1. 1.

d. Elin, Maria …………………….

Magnus, ¼ , ……………………… 1. 1.

d. Stina (styvdotter, fader var Ygge Jonsson, förut ägare t. Norreg.).

 

1801. Mtl. ¾ vg. Sven, 9/32 , do. Sven.

Håkan 9/32 , do. Johan.

Per, 3/16, do. Per.

1 dräng. Dr. Per.

½ sg. Ygge, ¼ , do. Ygge.

drängen Jonas.

Måns, ¼ .

dräng Anders.

½ mg. Peter, ¼ .

drängen ( ).

Nils, ¼ .

1 son, 1 dotter. sonen Johan, dottern Lisa.

½ ng. Jonas, ¼ .

s. Måns, d. Elin, Maria.

Magnus, ¼ .

1 dräng.

 

1802. Mtl. ¾ vg. Sven …………………………………….. 9/32.

Johan ……………………………………. 9/32.

Per ………………………………………. 3/16.

dr. Anders.

½ sg. Ygge………………………………… ¼.

Måns ………………………………. ¼

dr. Johan.

½ mg. Peter ……………………………….. ¼.

dr. Peter, p. Ingeborg.

Nils ………………………………… ¼.

s. Johannes, d. Lisa.

½ ng. Jonas ………………………………. ¼.

d. Elin, Maria.

Magnus …………………………….. ¼.

 

1803. Mtl. ¾ vg. Sven ……………………………….. 9/32.

dr. Peter, d. Lina.

Johan ……………………………… 9/32 .

Per ……………………………….. 3/16.

dr. Anders.

½ sg. Ygge……………………………….. ¼.

dr. Anders.

Måns ……………………………… ¼.

dr. Johannes.

½ mg. Petter ……………………………….. ¼.

p. Ingeborg.

Nils ………………………………… ¼.

s. Johannes, d. Lisa.

½ ng. Jonas ………………………………… ¼.

d. Elin, Maria. s. Magnus..

Magnus. ………………………….. ¼.

 

1804. Mtl. ¾ vg. Sven ………………………………. 9/32.

d. Lisa.

Johan ……………………………… 9/32.

Per ………………………………… 3/16.

dr. Anders.

½ sg. Ygge ……………………………… ¼.

dr. Magnus.

Måns ……………………………….. ¼.

½ mg. Petter ………………………………. ¼.

p. Sara.

Nils ………………………………… ¼.

s. Johan, d. Lisa.

½ ng. Jonas ………………………………. ¼.

s. Nils, d. Elin.

 

1805. Mtl. ¾ vg. Änkl. Sven ………………………… 9/32, änkl. Måns 71 år.

Johan ……………………………… 9/32.

Per ………………………………… 3/16. Josef.

½ sg. Ygge ……………………………… ¼. Stina Magnusson.

Måns ……………………………… ¼. Peter.

½ mg. Petter. ……………………………. ¼. Sara.

Nils änkl. 57 år ………………….. ¼. Johan, Lisa.

änkan Gertrud 85 år, änkan Maria 77 år.

½ ng. Jonas …………………………….. ¼. Magnus, Elin.

Sven (Jonsson) …………………… ¼.

1806. Mtl. ¾ vg. Änkl. Sven ………………………. 9/32. 1. -. pig. Britta.

Johan …………………………….. 9/32. 1. 1.

dr. Måns …………………………. 3/16. 1. -.

Per, hustru ……………………… m. 67 år, h. orkeslös.

½ sg. Ygge ……………………………. ¼. 1. 1. dr. Isak, d. Stina.

Måns ……………………………. ¼ 1. 1. dr. Måns.

½ mg. Petter ………………………….. ¼. 1. 1.

Nils änkl. ………………………. ¼. 1. -. s. Johannes, d. Lisa.

pig. Elisabett, änkan Eva, fattighjon.

½ ng. Jonas ……………………………. ¼. 1. 1. s. Nils, d. Elin.

Sven ……………………………… ¼. 1. 1. p. Stina.

1807. Mtl. ¾ vg. Sven änkling ……………………..9/32. d. Sara, Lisa. Änkan Maria 70 år.

Johan ……………………………. 9/32. 1. 1.

½ sg. Ygge …………………………….. ¼. 1. 1. d. Stina, dr. Isak.

Måns ……………………………. ¼. 1. 1. d. Johannes, h. Stina.

½ mg. Petter …………………………… ¼. 1. 1. P. Ingebor.

Nils änkl ……………………….. ¼. 1. -. d. Lisa, dr. Nils.

änkan Maria 79 år samt änkan Eva fattighjon.

½ ng. Jonas, h. ………………………… ¼. 1. 1. m. 63 år. h. sjuklig.

Samuel ………………………….. ¼. 1. 1.

p. Elin, …………………………… fallande sot.

Sven Jonsson ……………………. ¼. 1. 1. p. Stina, dr. Nils skördedräng.

dr. Daniel ……………………….. skomakare.

 

1808. Mtl. ¾ vg. änkl. Sven …………………….. 9/32. 1. -. d. Sara. Änkan Maria 71 år.

Johan ……………………………9/32. 1. 1.

Måns …………………………. 3/16. 1. 1.

Per, h. ………………………… 69, 63.

½ sg. Ygge …………………………. 1/4 . 1. 1. dr. Peter.

Johannes ……………………… ¼. 1. 1.

Måns, h. tjänar, m. 64 år. ………

½ mg. Peter Jonsson …………………. ¼. 1. 1. p. Ingeborg.

Peter Månsson ………………… ¼. 1. 1. gm. Lisa dotter till änkl. ( ).

änkl. Nils …………………….. sjuklig, urgammal.

änkan Maria 80 år. enkan Eva fattighjon.

½ ng. Samuel ………………………… ¼. 1. 1. dr. Håkan. pigan Elin fallandesot.

Jonas och hustru. m. 64, h. orkeslös.

 

1809. Mtl. ¾ vg. änkl. Sven …………………… 9/32. 1. -. d. Sara.

Johan ………………………… 9/32. 1. 1.

Olof Olsson ………………… 3/16. 1. 1.

½ sg. Ygge …………………………. ¼. 1. 1. d. Sara, dr. Peter.

Johannes …………………….. ¼. 1. 1. p. Sara.

½ mg. Petter Jonsson ……………… ¼. 1. 1. dr. Nils, p. Maria.

Petter, Må( ), Lisa …………. ¼. 1. 1.

änkan Stina …………………… fattighjon.

½ ng. Samuel Persson ………………. ¼. 1. 1. dr. Håkan.

Sven Jonsson …………………. ¼. 1. 1.

sold. Shrödel, Nils Rylander, dr. Peter.

s(oldaten). Shone, Daniel, dr. Johan.

 

1810. Mtl. ¾ vg. änkl. Sven …………………… undantagen.

John Jonsson ………………… 9/32. 1. 1.

änkan Maria …………………. 73.

Johan ………………………… 9/32. 1. 1. d. Sara.

Olof …………………………. 3/16. 1. -.

Per och hustru ………………. 71, 65.

½ sg. Ygge ………………………… ¼. 1. 1. dr. Gustav, d. Sara.

Johannes ………………………. ¼. 1. 1. p. Sara.

½ mg. Peter Jonsson …………………. ¼. 1. 1. p. Maria.

Peter Månsson ………………… ¼. 1. 1.

änkl. Nils 64 år, änkan Eva.

soldaten Pröve ……………….

½ ng. Samuel ………………………. ¼. 1. 1.

p. Elin ………………………..

Jonas och h. ………………… ¼. 1. 1. m. 66, h. sjuklig.

 

1812. Mtl. ¾ vg. änkl. Sven ……………………. undant.

Joen Jonasson ……………… 9/32. 1. 1. Jonas 17.

änkan Katarina, sjuklig, änkan Maria 75.

Johan ………………………… 9/32. 1. 1. s. Magnus, d. Sara.

Olof Olsson …………………. 3/6. 1. 1.

Per och h. ……………………. 73, 67.

½ sg. Ygge ………………………….. ¼. 1. 1. d. Lena, dr. Håkan.

Jonas ………………………….. ¼. 1. 1. p. Stina.

½ mg. Petter Jonsson ……………….. ¼. 1. 1.

Petter Månsson ……………….. ¼. 1. 1. p. Maria.

änkl. Nils, 66, änkan Eva, fattighjon.

½ ng. Jonas och h. …………………..

pigan Elin, fallandesot.

Samuel ………………………… ¼. 1. 1.

Sven Jonsson …………………. 1/4. 1. 1. dr. Johannes.

 

1813. Mtl. ¾ vg. änkl. Sven ……………………. inhyses.

Joen Jonasson ……………….. 9/32. 1. 1. 600, 37, h. 25.

änkan Katarina, under( ) äg. 72. Änkan Maria, undant.

Jonas i Bostorp……………….. 9/32.

Måns Nilsson ………………… 3/16. 1. 1. 400, s. Lars 15.

Per och h. ……………………. undantagna. 74, 64.

½ sg. Ygge …………………………. inhyses.

Johannes Nilsson …………… ¼. 1. 1. 1300, 29, h. ( ). ( ), 21, p. Stina, 21.

Johan Andersson …………… ¼. 1. 1. 1300, 24, h. 19, d. Lena.

förälder Ygge, 68, h. 44, piga Britta 17.

½ mg. Petter Jonsson ……………….. ¼. 1. 1. 1300, 35,h. 30, f. 1783.

Petter Månsson ……………… ¼. 1. 1. 1300, 32,h. 26, ( ), far änkl. Nils, 66.

½ ng. Samuel ……………………….. ¼. 1. 1. 900, 28, h. 29.

Jonas och h., 69, 58. föräldrar till Samuels hustru. d. Elin 26.

Sven Jonsson ………………… ¼. 1. 1. 900, 27, h. 32.

 

1814. Mtl. ¾ vg. änkl. Sven …………………… hans mor och Katarina, 73 år.

Joen Jonasson ……………. 9/32. 1. 1. m. 38, h. Eva hemmadotter 26. Maria 77.

Jonas Pålsson i Bostorp. 9/32.

Måns Nilsson ……………. 3/16. 1. 1. son Nils 16.

Per och hustru, …………… 75, 69.

½ sg. Ygge och hustru. …………. 69, 45. Dottern Lena 20.

br. Johannes Andersson …. ¼. 1. 1. 25, h. Lena Yggesdotter, 20.

Johannes Nilsson ………… ¼. 1200, 30, h. Katarina Månsd. 22.

½ mg. Petter Jonsson ……………. ¼. 1. 1. 750, 36, h. 31.

Petter Månsson …………… ¼. 1. 1. 50, 33, h. 27, Lisa Nilsd. hemma, far änkl. Nils 67.

½ ng. Samuel Larsson ………….. ¼. 800, 29, h. 30, dr. Håkan 1791.

Jonas, 70, h. 59, h. sjuklig. Pigan Elin, fallandesot.

Sven Jonsson …………… ¼. 1. 1. 800, 38, h. 33.

 

1815. Mtl. ¾ vg. Joen Jonasson ………… 9/32. 1. 1. m. 29, h. Eva 27, änkl. Sven 57, änk. Katarina, Maria

Måns …………………. 3/16. 1. 1. 300, m. 38, h. Elin 40, s. Lars.

Jonas Nilsson 44, h. Katarina 42.

Per och h. Kerstin, 76, 66.

Jonas i Bostorp ng. ……9/32.

½ sg. Johan Andersson ………1/4. 1. 1. 1000, m. 26, h. Lena 21.

Johannes Nilsson ……. ¼. 1. 1. 1000, 31, h. Katarina Månsdotter 23.

Ygge och h. Lisbeth …… 70, 46, h. sjuklig.

½ mg. Per Jonsson ………….. ¼. 1. 1. 600, m. 37, h. Stina 32.

Per Månsson …………. ¼. 1. 1. 600, m 34, h. Lisa 28, änkl. Nils 68, överårig, odugl.

½ ng. Samuel ………………. ¼. 1. 1. 800, 30, h. Maria 31,

Jonas och h. Maria …… 71, 61, d. Elin 38.

Sven Jonsson ………… ¼. 1. 1. 800, 39, h. Stina Yggesdotter 34, (d. t. Nils Nilsson)

 

1816. Mtl. ¾ vg. Joen Jonasson …..…….9/32. 1. 1. änkl. Sven, änk. Katarina, änkan Maria.

Måns ………………… 3/16.

Per och hustru ………. 77, 67.

Jonas i Bostorp. …….. 9/32.

½ sg. änkan Helena ……….. ¼. efter Johan Andersson. Pig. Stina.

Ygge och hustru

Johannes ………….. ¼. 1. 1.

½ mg. Per Jonsson …………. ¼. 1. 1. s. Johannes.

Per Månsson ………… ¼. 1. 1. dr. Petter, änkl. Nils, 69.

½ ng. Samuel ………………. ¼. d. Elin, sjuklig,

Jonas och hustru ………. sjuklig.

 

1817. Mtl. ¾ vg. Joen, änkl. Sven, änkan Katarina, 76, änkan Maria, 80.

Jonas och hustru.

Bostorp ng. Måns inhyses.

sg. änkan Helena ……….. ¼. Per 28.

Ygge och hustru m 72, h. orkeslös.

Johannes …………….. ¼. Stina 20.

mg. Per Jonsson ………… ¼. Johannes 16.

Per Månsson ……….. ¼. änkl. Nils,

soldaten Påve ……….. backstugusittare Lindberg och hustru.

ng. Samuel ……………… ¼. Håkan 25.

Jonas och h.

Sven ………………… ¼. Johannes 18.

Hanelund: Måns och h.

 

1818. Mtl. vg. Joen Jonasson ……..9/32. 1. 1. änkl. Sven, utfattig, änkan Katarina 77, änk. Maria.

soldaten Säv ………3/16.

Jonas i Bostorp ng. 9/32.

sg. änkan Maria ………… utfattig.

änkan Helena …… ¼.

Ygge och h. m 3, h. orkeslös.

Johannes Nilsson .. ¼. Stina 18.

mg. Per Jonsson ……. ¼. Johannes 18.

Per Månsson …….. ¼. änkl. Nils 71.

ng. Samuel ………….. ¼.

Jonas och h. m 73, h. orkeslös. Elin fallandesot.

Sven Jönsson ….. ¼.

Hanelund: Måns och hustru utfattiga.

 

1819. Mtl. vg. Joen Jonasson ……..9/32. änkl. Sven.

sg. änkan Helna ……… ¼. efter Johan Andersson.

Ygge och h. 74, orkeslös.

Johannes ………… ¼. 1. 1. p. Stina, 20.

mg. Per Jonsson ……… ¼. 1. 1. s. Håkan 15, oduglig. Änkl. Nils 72.

Per Månsson …… ¼. 1. 1.

ng. Samuel …………. ¼.

Jonas och h.

Sven …………… ¼. dr. Petter 16.

 

1820. Mtl. sg. Petter Jonsson ……. 1/4. p. Stina 20.

Ygge, h.

Johannes …………. ¼. p. Maria 19.

mg. Per Jonsson, h. Stina ¼. s. Håkan 16. s. Johannes 20.

Per Månsson ………. ¼. änkl. Nils 73.

ng. Jonas ………………. ¼.

Sven ………………. ¼. dr. Petter, klen, oduglig.

Hanelund: Måns och hustru.

 

1821. Mtl. ¾ vg. Joen Jonasson ….

dr. Johannes …………. ( ).

änkl. Sven, utfattig, änkan Katarina 80, änkan Maria 84.

½ sg. Peter Jonasson ……1/4. 1. 1. Stina 24.

Ygge och h. ……… 76, h. orkeslös.

Johannes ……….. ¼. 1. 1. Maria 20.

½ mg. Per Jonsson ………. ¼. 1. 1. Johannes 20.

Per Månsson …….. ¼. 1. 1.

änkl. Nils 74.

soldaten Påve ……..

Backstuga: Lindberg och h. utfattiga, s. Nils, krympling.

½ ng. Jonas ……………… ¼. 1. 1. Peter 16.

Sven …………….. ¼. 1. 1. Peter 16.

Hanelund: Måns och h. utfattiga.

 

1822. Mtl. sg. Petter Jonsson ……1/4. 1. 1. Stina 25.

Ygge och h. ……… 77, h. orkeslös.

Johannes Nilsson .. ¼. 1. 1. (h. Katarina Månsdotter. )

mg. änkan Stina …… 1/4.* Johannes 21, Håkan 18, Sara 23. * Mannen Peter Jonsson

levde 1821, se föregående år.

Per Månsson … ¼. 1. 1. (h. Lisa Månsdotter), Anders 16.

änkl. Nils Nilsson.

Soldaten Påve.

ng. Jonas ………….. ¼. 1. 1. Peter 19, Maria 19.

Sven …………… ¼. 1. 1. Peter 17.

Hanelund: Måns och hustru utfattiga.

 

1823. Mtl. sg. Petter Jonsson … ¼. 1. 1. Johannes 17, Elin 26. Änkan Lisa, orkeslös.

Johannes (Nilsson) ¼. 1. 1. Elin 18.

mg. Änkan Stina …… ¼. 1. 1. Johannes 22, Sara 24.

Per Månsson …… ¼. 1. 1. Peter 23.

ng. Jonas …………... ¼. 1. 1. Maria 20.

Sven …………… ¼. 1. 1.

Hanelund: Måns och h. utfattiga.

 

1824. Mtl. sg. Petter …………. ¼. 1. 1. Johan 18, Märta 15. Änkan Lisa, orkeslös.

Johannes ………. ¼. 1. 1.

mg. Änkan Stina …… ¼. -. 1. (Johannes), (Sara). Håkan 20, Magdalena 21.

Per Månsson ….. ¼. 1. 1.

ng. Jonas ………….. ¼. 1. 1. Stina 16.

Sven ………….. ¼. 1. 1. Jonas 15.

 

1825. Mtl. sg. Änkan Helena … ¼. -. 1. 31 år, Johan 19, Märta 18.

Daniel Johansson, arr. ¼. 1. 1. 11, 25, 26, pig. Katarina 23. Änkan Lisa, 56, orkeslös.

Johannes (Nilsson) ..¼. 1. 1. 41, 33, d. Sara 15.

mg. Änkan Stina ……… ¼. -. 1. 42, s. Håkan 21.

Per Månsson ……..1/4. 1. 1. 44, 38, förser sig.

Jonas Jonasson ….. ¼. 1. 1. 29, 27.

ng. Sven ……………… ¼. 1. 1. 49, 44, d. Lisa.

Hanelund: Måns och h. 46, 44, utfattiga.

 

1826. Mtl. sg. Änkan Helena …. ¼. 1.1. 32 år.

Daniel, arrendator

Änkan Lisa ……… 59 år, orkeslös.

Johannes ………. ¼. 1.1. m 42, h. 34, d. Ann 16.

mg. Änkan Stina …… ¼. -.1. 43 år (1783), s. Håkan 22.

Per Månsson, inh, 1.1. (Lisa Nilsdotter).

Jonas Jonsson ….. ¼. 1.1. m 40, h. 28*, p. Stina 20. *Således f. 1798, kan således inte

vara d. till Petter Månsson o. Lisa Nilsd., den senare f. 1787. Gården således i ”oskyldes” ägo!

ng. Nämndeman Sven ½. 1.1. m 50, h. 45, d. Lisa 15, till Näsby, dr. Israel 25.

1827. Mtl. sg. Änkan Helena …. ¼. -.1. 33.

Johannes Nilsson ¼. 1.1. 24, 21. Änkan Lisa, 58, inh. utfattig.

Johannes Nilsson ¼. 1.1. 43, 35, d. Sara 17.

mg. Änkan Stina ………¼. -.1. 44, s. Håkan 23, Jonas 15.

Per Månsson …….. 1.1. inhyses.

Jona Jonsson ……... 1.1. 31, 29.

ng. Sven …………….. ½. 1.1. 51, 46, dr. Johan 21, d. Lisa 17.

 

 

 

1828. Mtl. sg. Änkan Lena ……. ¼. -.1. född 1793.

Arr. Johannes Nilsson 1.1. -02, -05. Änkan Lisa utfattig.

Johannes Nilsson, d.ä. ¼. 1.1. -83, -91, d. Sara og.

mg. Änkan Stina ……… ¼. -.1. -1, -82, h. Lisa, -98, u. förmyndare.

{Per Månsson …….. 1.1. -80, -86, s. Johannes, -00, Jonas -11,

{Nämndem. Jonas Jonsson ¼. 1.1. -95, -97. Pig. Stina, -08, Jonas, -11.

ng. Sven Jonsson …… ½. 1.1. 15, -80, d. Lisa, -09, s. Jonas, -12. Dr. Magnus, -09, p. Stina, -05.

 

1829. Mtl. sg. Änkan Helena …… ¼. -. -93.

Arr. Johannes Nilsson, 1.1. -02, -05, dr. Jonas, -08, vanför, Lisa 68, inhyst.

Johannes Nilsson, d.ä. ¼. 1.1. -83, -91.

mg. Änkan Stina …………¼. -.1. -82, s. Jonas, -11.

{Per Månsson ………. -80, -86, utfattig.

{Nämndem. Jonas ….. ¼. 1.1. -95, -97.

ng. Sven Jonsson ………. ½. 1.1. -75, -80, s. Jonas, -18, d. Lisa, -09.

 

1830. Mtl. sg. Änkan Helena ……… ¼. -93.

Arr. Håkan Månsson .. 1.1. -77, -72, änk. Lisa, 68, utf., s. Johan, -11, p. Eva, -12.

Johannes Nilsson ….. ¼. 1.1. -83, -91, p. Sara, -11.

mg. Änkan. Stina ……….. ¼. -.1. -82, s. Jonas, -11, d. Lisa, -14.

Per Månsson ……….. -80, -86, utfattiga.

Jonas Jonsson ………. ¼. 1.1. -95, -97.

ng. Sven Jonsson ………. ½. 1.1. -75, -80, s. Jonas, -12, dr. Jonas, -06, d. Lisa, -09.

 

1831. Mtl. sg. Änkan Helena ………. ¼. - -93.

Arr. Håkan Månsson -77, -72, s. Gustav, 15, änkan Lisa, -68, Anna 12.

Johannes Nilsson …… ¼. 83, 91, s. Johan 15.

mg. Sven Johansson …….. ¼. 1.-.

Änkan Stina ………… -82, har undantag.

{Petter Månsson ……… 80, 86, utf.

{Jonas Jonsson …….. ¼. 1.1. 95, 97, s. Johan, 21, Gustav, 30, Anna 23, Christina 25.

Änkan Karin ………. 64, s. Nils, -01, utf. orkeslös.

ng. Sven Jonsson ……… ½. 75, 80, dr. Johan 13, s. Jonas 12, Lisa -09.

Hanelund: Måns Jonsson 77, 78, utfattig.

 

1832. Mtl. sg. Arr. Håkan Månsson 1.1. 77, 72, s. Gustav 15, Johannes 10.

Änkan Helena Yggesdotter, äg. ¼. -93, Lisa 68, orkeslös.

Johannes Nilsson … ¼. 1.1. 83, 91, s. Johan 15, Lisa 14.

mg. Sven Johansson ……. ¼. 1.1. 08, 14.

Änkan Stina ………. 82.

Petter Månsson ……. 80, 86, utfattiga.

Jonas Svensson, Nöbbele.

Nottebäck ………….. 1/4.

Änkan Karin ……… 64, s. Nils, 01.

ng. Sven Jonsson ………. ½. 75, 80, s. Jonas, -12, d. Sara, -16, dr. Johan, -10, p. Annika, -13.

 

1833. Mtl. sg. Änk. Helena Yggesdotter -93.

Arr. Håkan Månsson ¼. 77, 72, s. Johan, 11, p. Stina, 99, änkan Lisa 68.

Johannes Nilsson ….. ¼. 83, 91, s. Johan 15,.

mg. Sven Johansson ……. ¼. 1.1. 08, 14, dr. Jonas 13.

Änkan Stina ………… 82, s. Gustav -17.

Petter Månsson -80, -86.

Samuel Pettersson ….. ¼. 01, 05, förser sig.

ng. Sven Jonsson ……….. ½. 75, 80, s. Jonas 12, Sara, -16.

1834. Mtl. sg. Änkan Helena …….. -93. Änkan Lisa, -68.

Arr. Håkan Månsson ¼. 77, 92, s. Johan 11, p. Maria, 07.

Johannes Nilsson ….. ¼. -83, -91, s. Johan, -15.

mg. Sven Johansson ……. ¼. -08, -14, dr. Johan, -09, Gustav, -17.

Samuel Persson ……..¼. -01, -05, Jonas 23, Maja 25, Johan 27, Sara 30, Ingrid 33.

Per Månsson 80, 86.

ng. Sven Jonsson ………..½. 75, 80, s. Jonas -12, Sara -16, Lotta -18, dr. Jonas 15.

Måns Jonsson ……… 78, 75.

 

1835. Mtl. sg. Änkan Helena …… ¼. -93, änkan Lisa -68.

Inh. Håkan Månsson -77, -72.

Arr. Johan Håkansson 1.1. -11, -08.

mg. Sven Johansson …… ¼. -08, -14, p. Lisa 16, dr. Johan -09, Gustav -17.

Samuel Persson …… ¼. -01, -05, dr. Magnus 14, Jonas 23, Maja 25, Johan 24, Sara, Ingrid.

Peter Månsson ……. -80, -86.

ng. Sven Jonsson ……… ½. 75, -80, s. Jonas -12, d. Sara -16, Lotta -18, Gustav -14.

 

1836. Mtl. sg. Änkan Helena ……. 1/4.

Håkan Månsson ….. 77, 72.

Arr. Johan Håkansson 1.1. 11, 08.

Johan Nilsson …… ¼. 83, 91, Johan 15, Peter 20, Lisa 19.

mg. Sven Johansson …. ¼. 08, -14.

Samuel Persson …. ¼. 01, 05, Jonas 27, Maja 25, Johan 27, Sara 30, Ingrid 33, Anna 35.

Peter Månsson ….. 80, 86.

ng. Änkan Stina ………. ½. Jonas 12, d. Sara 16, Lotta 18, dr. Gustav 14.

 

1837. Mtl. sg. Änkan Helena …… 93, d, Maja 21. Inh. Håkan Månsson, 77, 72-

Arr. Johan Håkansson ¼. 1.1. 08, s. Gustav 18, p. Lena 20.

Johannes Nilsson ….. ¼. 1.-. 83, s. Peter 20, Lisa 06, Lottas 21.

mg. Sven Jonsson ………. ¼. 08, 14.

Samuel Persson ……. ¼. 1.1. 01, 05, änkan Lisa, -80, utf.

ng. Änkan Stina ……….. ¼. -80.

Johan Johannesson … ¼. 1.1. 15, 16.

Hanelund: Måns Jonsson 78, 75.

 

1738. Mtl. sg. Änkan Helena, äg. ¼. 93, d. Maja 21. Inh. Håkan Månsson, 77, 72.

Arr. Johan Håkansson i Bohult.

Johannes Nilsson … ¼. 93, 90, s. Peter 20, d. Stina 14.

mg. Sven Jonsson ……… ¼. 08, 14, s. Johan 19, p. Lena 06.

Samuel Persson …… ¼. (nlg). Änkan Lisa 86.

Bysmeden Carl P. Engström 07, 11.

ng. Änkan Stina ……… ¼. 80, d. Lotta 18, Anna 22, dr. Jonas 11.

Johan Johannesson ¼. 15, 16.

 

1839. Mtl. vg. Jonas Andreasson …3/16. 10, 00.

sg. Änkan Helena …….. ¼. 93, d. Maja 21. Inh. Håkan Månsson, 77, 72.

Arr. Johan Håkansson, Hassla.

Johan Nilsson …… ¼. 83, 90.

mg. Sven Jonsson ……. ¼. 08, 14.

Samuel Persson ….. ¼. 01, 05, s. Jonas 22.

Änkan Lisa ………. 86, d. Lotta 21.

ng. Änkan Stina ……… ¼. 80, d. Lotta 18, Ann 22, dr. Peter 08.

Johan Johannesson ¼. 15, 16, p. Lotta 22.

 

1840. Mtl. sg. Änkan Helena …… ¼. 93, d. Maja 21, Ulla 24.

Johannes Nilsson … ¼. 83, 91.

mg. Sven Johansson …. ¼. 08, 14.

Samuel Persson …. ¼. 01, 05, Jonas 23. Änkan Lisa 86.

ng. Jonas Johannesson .. ¼. 15, 16, Lotta 22.

 

1841. Mtl. sg. Johan Johansson … ¼. 11, 21, dr. Johan 23, p. Ulla 24.

Johannes Nilsson .. ¼. 83, 90, Peter 20, Lena 19. Änkan Katarina 61.

mg. Sven Jonsson ……. ¼. 08, 14, dr. Carl 20.

Samuel Persson …. ¼. 01, 05, s. Jonas 23, d. Maja 25.

Änkan Lisa ………. 86, d. Anna 24.

ng. Jonas Johansson ¼. 11, 18, dr. Johan, p. Anna 22. Änkan Stina 80.

Häradmuraremästare S.G. Lundqvist -15.

Backst. Jonas Svensson 12, 11.

Johan Johannesson ¼. 15, 16, s. Gustav 23, p. Lisa 18.

 

1842. Mtl. sg. Johan Johansson … ¼. 11, 21, dr. Gustav 23, Maria 21, Ulla 24.

Änkan Helena …… 93, sjuklig.

Johannes Nilsson .. ¼. 83, 90, d. Maria 21, änkan Katarina 61.

mg. Sven Jonsson ……. ¼. 08, 14, dr. Johannes 21, p. Anna 22.

Samuel Persson …. ¼. 01, 05, s. Jonas 23.

Änkan Lisa …….. 86, d. Anna 24, pigan Stina 82.

ng. Jonas Johansson … ¼. 11, 18, d. Carl 20, p Anna 22, änkan Stina 80.

Häradmuraremästare L.G. Lundqvist, -15.

Backst. Jonas Svensson 12, 11.

Johan Johannesson ¼. 81, 90.

 

1843. Mtl. sg. Johan Johansson .. ¼. 11, 21, dr. Johannes 22, p. Lisa 21.

Änkan Helena …. 93, sjuklig.

Johannes Nilsson .. ¼. 83, 90, änkan Katarina 61.

mg. Sven Johansson … ¼. 08, 14, Johan 34, Lena 36, Sara 39, Emilia 42.

Samuel Persson ….¼. 01, 05, änkan Lisa, 86, änkan Annika, -61.

ng. Jonas Johansson .. ¼. 11, 18, dr. Gustav 23, p. Anna 22, Änkan Stina -80.

Johan Johannesson ¼. 15, 16.

 

1844. Mtl. sg. Johan Johansson … ¼. 11, 21, änkan Helena -93.

Johannes Nilsson .. ¼. 83, 90, p. Stina 25.

mg. Sven Johansson … ¼. 08, 14, d. Lotta 31, Johan 34, Sara 39, Emilia 42.

Samuel Persson … ¼. 01, 05, s. Jonas 23, Maja 25.

Änkan Lisa ……… 86, d. Lotta 21, (se år 1839).

ng. Johannes Johansson ½. 15, 16, änkan Stina 80.

Häradmuraremästare Lundqvist, 15.

 

1845. Mtl. sg. Johan Johansson ¼. 11, 21, änkan Helena -93.

Johannes Nilsson ¼. 83, 90, s. David 26, p. Stina 25.

mg. Sven Johansson .. ¼. 08, 14, Johan 34, Lisa 36, Sara 39, Emilia 42.

Samuel Persson .. ¼. 01, 05, änkan Lisa -86.

ng. Johan Johannesson ¼. 15, 16,

Peter Månsson …. ¼. 22, 22.

Änkan Stina 80, d. Emilia 27.