Lenhovdaforskning.se

 

Nöbbele

 

Byn utgörs vid 1540-talets mitt av två skattehemman, fördelade på fyra

bönder. Enligt Smålands handlingar stavades bynamnet 1545 Nible.

 

 

 

Ovan: Gränserna för Nöbbeles in- och utägomark markerade på Lenhovda sockenkarta.