Lenhovdaforskning.se

 

Mantalsuppgifter etc. för

Vägershult åren 1538-1750

 

 

Kjell Björkheim, Älmhult. 2006-11-10.

 

Utdrag ur Frans Lindvalls forskning.

 

Ti. = Tiondelslängd.

Sh. = Smålands handlingar, skattelängder 1538 och 1560.

Älv. = Älvsborgs lösen 1550 – 1700.

La. = Landsbok, verifikationer för Kronoberg 1600 –

Jb. = Jordebok 1631 –

Bol. = Mantal till boskapslängd.

Mtl. = Mantalslängd 1640 –

Mil. = Militärräkenskaper. (Soldater).

Kvt. = Kvarntullslängd.

 

Boende i Vägershult, Lenhovda socken, Kronobergs län. 1538-1700.

 

1538. Sh. Shovelfläsk:

Per i Vägershult

Nils Ibm.

1539. Sh. Hästar:

Per i Vägershult

Nils ibm.

1545. Sh. Skatter:

Tore i Vägershult, penningar: 15 öre, årlig fogde, konungs: 4 öre.

Nils ibm. penningar 12 öre, årlig fogde, konungs 4 öre.

1547. Sh. Skatter: Tore 15 öre, ibm. Nils 12 öre.

 

1550. Älv. Vägershult: Nils sk. korn, 4 sk. råg. (sk. = skäppa =27 ½ liter)

Tore 9 sk. korn, 6 sk. råg.

 

1560. Sh. Vägershult: Tore 14 ½ sk. korn, 10 sk. råg.

Nils 5 sk. korn, 7 sk. råg.

Ti. Tore, ibm Nils.

 

1571. Älv. Peder i Vägershult o. Lars i s.g.

Ebbe o. Måns.

 

1613. Älv. Carl i Sg.

Håkan, ibm

Knektar: Måns Simonsson Ng, (Pher) ibm., Måns Björnsson Ng., Björn

änkling i Ng.

 

1614. Älv. Carl och Håkan i Sg.

Måns Simonsson, Måns Björnsson, änklingen Björn i Ng.

Under Olof Persson förn(): Måns Karlsson i Vägershult.

Mil. Bengt i Vägershult, Leile Sone ibm.

 

1615. Mil. Måns i Vägershult. Håkan och Lars. Mats och Måns.

Älv. Håkan och Lars, Måns ibm. 2

Mats och Måns. 2

 

1616. Älv. Vägershult: Carl och Håkan 2, Måns Simonsson och

Måns Björnsson 2, Knekt Måns i Vägershult.

1617-18. Älv. Carl och Håkan 6 daler.

Måns Simonsson och Måns Björnsson 3 resp. 3 daler

Mil. Måns i Vägershult, Per Lax ibm.

 

1619. Mil. Per i Vägershult (Per Lax), Ibm. Måns,

1621. Älv. Vägershult: Måns Simonsson och Måns Björnsson i Sg. Oxar 5, kor 19,

kvigor 4, stutar 2, tjur 1, får 19 +7,

 

Kalv 2+3, svin 4+6, häst 1, stod 1, utsäde 10 tunnor.

Carl Nilsson och Håkan, ibm, oxar 4, kor 9, stutar 4, kvigor 6, tjur 1, getter

20+12, ( ) 6, svin 2+5, stod 2, utsäde 10 tunnor.

 

1623. Älv. Carl och Håkan: diverse boskap.

Måns Björnsson och Måns Simonsson: diverse boskap.

 

1626. Bol. Vägershult: Carl, Håkan ibm., Måns ibm., änkan ibm. Ingeborg (möjligen

piga, ogift)

Kungamäns boskap:

Karl Månsson i Vägershult: 3 oxar, 1 ko, 1 stut.

 

1627. Bol. Vägershult: Carl, uts. 8 tun., Håkan Sg., Måns ibm., utsäde 8 tunnor, änka

Karin (senare änka Ingeborg).

 

1628. Bol. Vägershult: Carl, boskap och utsäde.

Håkan, -”- -”-.

Ingeborg, åker 8 tun. osv.

Per (g), div. boskap. g = gammal??

Kvt. Carl

Per Yggesson.* * kontrolleras.

 

1629. Bol. Vägershult: Carl, utsäde och boskap.

Håkan ibm., utsäde och boskap.

Karin, ibm., utsäde och boskap.

Ingeborg, utsäde och boskap.

 

1630. Bol. Vägershult: Carl 3, Håkan 2, Karin 1, Ingeborg 1.

Kungsfolk: Lars* i Vägershult. *Lars Håkansson?

Jb. Håkon 1,

Ibm 1

 

1631. Bol. Vägershult: Carl, utsäde 3, Håkan, 1 ½, Ingeborg 3 ½, änkan Karin Sg. 3 ½.

Knektar. Lars* i Vägershult. * Lars Håkansson?

P. ibm. (Per Yggesson, 1628).

La. Vägershult: Carl, råg 2 ½, korn 5 ¼, Håkan Sg. 3 resp. 5 ½, Per (Yggesson)

Sg. 3 ¼ resp. 4, Simon Sg 2 ¼ resp. 4.

Jb. Håkan 1. ibm…. 1.

 

1632. Bol. Vägershult: Carl, Håkan, Per Yggesson ibm., Ingeborg.

Ryttare och knektar: Per Carlsson i Vägershult.

La. Per Håkansson i Vägershult, Per Carlsson i Vägershult.

Jb. Carl 1, Per 1.

 

1633. Bol. Vägershult: Carl, ibm. Simon* Månsson, Sg. Per (Yggesson)**

*syster, Kerstin Månsdotter. **eller knekten Per Håkansson

 

1634. Bol. Vägershult: Carl, Simon.

La. Peder i Vägershult.

Jb. Håkan i Vägershult 1, ibm. 1.

 

 

1635. Jb. Vägershult: Carl, Per Yggesson.

 

 

 

 

1637. Kvt. Vägershult: Simon Månsson sg, Nils Carlsson, ibm., Lars Håkansson och Nils

Månsson.

La. Vägershult: Simon, Nils Sg., Lars ibm, Nils Sg, Per Nilsson.

Jb. Carl i Vägershult, Per Yggesson ibm.

 

 

1638. Kvt. Vägershult: Carl Nilsson mtl. 6, ibm. Simon Månsson mtl. 4, Nils Månsson

mtl. 3. (mtl = mantal)

Jb. Carl och Per Yggesson.

La. Carl i Vägershult, Simon & Nils ibm.

 

1639. Kvt. Vägershult: Carl Nilsson 2, Nils ibm. 2, Peder* Yggesson 3,

Simon ibm. 4, Nils Månsson 3.

*kan möjligen varit borta sedan början av 1630-talet, fanns en Per

Yggesson i Sävsjö.

La. Carl i Vägershult, Nils Sg., Peder Sg., Simon ibm, Nils Sg.

 

1640. Mtl. Vägershult: Carl Nilsson, h. Kerstin Svensdotter

Nils Carlsson, Märit Persdotter ……………………….. 4.

Sg. Per Yggesson, Märit Carlsdotter ……………………... 2

ibm. Simon Månsson, Kerstin Yggesdotter (alt. Heggsdotter)

Kerstin Månsdotter …………………………………….3

Sg. Nils Månsson, Elin Börjesdotter ……………………… 3

pigan Kerstin Månsdotter.

 

Jb. Vägershult: Carl 1, Simon Månsson 1.

Anm: Var det Södergård som brann 1643! Kom Per Yggesson

redan till Norregård?

1641. Jb. Vägershult: Carl, sg. Per Yggesson.

Ti. Nils, sg. Simon,

ibm Per Yggesson,

Nils Carlsson.

1642. Mtl. Vägershult: Per Yggesson, h. Marit Carlsdotter. (Per Yggesson nygift i Carl

Carl Nilssons gård).

Nils Carlsson, h. Marit Persdotter, pigan Karin Månsdotter, inh.

Kirstin Svensdotter.

ibm. Nils Månsson, h. Elin Börjesdotter, Kerstin Månsdotter, Simon

Månsson, h. Kerstin Yggesdotter (eller Heggesdotter).

Jb. Carl, ibm Peder.

Ti. (I tiondelslängden finns även Jon i Södergården med). Per Yggesson

skall betala en hjort med, 6 oxar och böta 40 mark f. färbe()sbrott.

1643. Mtl. Vägershult: Per Yggesson, Marit,

Nils, Marit, inhyses Carl, Kerstin.

Nils Månsson, Elin

Simon, Kerstin, inhyses Kerstin.

Jb. Vägershult: Carl, ibm. Nils Månsson.

Förbränt av vådeld 1643. Till skatt 1646. (senare uppgift 1648).

Anm: Brann Carl Nilssons gård, under det år Per Öggesson brukade Sg. () redan flyttat till Ng.

I kvarntullslängden anges inh. Kerstin i Vägershult, som utfattig.

 

1644. Mtl. Vägershult: Per, h. Märit Carldotter …………. …………………….. 2.

Nils Carlsson, h. Märit Persdotter, pigan Karin, inh. Kerstin (efter Carl) 4.

Nils Månsson, h. Elin, pigan Kerstin ………………………………….. 3.

Simon Månsson, h. Kerstin …………………………………... 2.

 

 

 

 

1645. Mtl. Vägershult: Per, h. Maria …………………. 2

Sg. Nils, h. Märit ……………… 2

Karin ……………………… 1

ibm. Nils Månsson, h. Elin …….. 2

Sg. Kerstin …………………… 1

Simon i Vägershult, knekt på torp.

Jb. Carl, Nils Månsson. Förbränt av vådeld. Skattebefriad t. 1646.

En knekt med Sven Persson. Jacob Olsson 1/8.

 

1646. Mtl. Vägershult: Per, h. Marit, förbränt ……………………………………. 2

Nils, h. Marit Persdotter .…………………………………….. 2

ibm. Nils Månsson, h. Elin, knekt Simon Månsson, h. Kerstin Heggesd.

Sg. Gudmund ……………………………………………………. 5

Tidigare anmärkning i jordeboken. ”Per i Vägershult,

förbränt 1643”.

( Anm: 1646 kallas Sävsjö, Sätesgård, med Per Yggesson, h. Ing(rid),

inhyst Ygge.)

Jb. Peder, Nils Månsson.

1647. Mtl. Vägershult: Per Yggesson, h. Maria ……………………………………… 2

Sg. Nils Carlsson, knekt 1648, h. Kerstin ..……………………… 2

ibm. Nils Månsson, h. Elin

Sg. Simon, h. Kerstin Heggesdotter, Gudmund …………………… 5

Jb. Peder, Nils Månsson.

1648. Mtl. Vägershult: Per Yggesson, h. Marit

Nils Carlsson, h. Kerstin (Ils Carlsson knekt 1648, huvudman Kerstin) .. 4

ibm. Nils Månsson, h. Elin,

Simon, h. Kerstin, Gudmund .……………………………… 5

Jb. Peder (till skatt 1648). Nils Månsson.

 

1649. Mtl. Vägershult: Peder, h. Marit

Kerstin, (Carl Nilssons, h. Kerstin Svensdotter eller Kerstin

Månsdotter, syster till Nils Månsson Norreg. se domb. 1746 års om

Grenhult S. Nils Carlssons andra hustru. Märit Persdotter, död 1646.

ibm. Nils Månsson, h. Elin Börjesdotter.

Simon Månsson, h. Kerstin.

Gudmund.

Jb. Peder, Nils Månsson.

 

1650. Mtl. Vägershult: Per Yggesson, h. Maria

ibm. Nils Månsson, h. Elin Börjesdotter,

Simon, Kerstin.

Jb. Peder, Nils Månsson.

 

1651. Mtl. Vägershult: Per

Nils

ibm. Nils Månsson, h. Elin,

Gudmund, h. Elin

Jb. Peder, Nils Månsson.

 

1652. Mtl. Vägershult: Per, h. Maria, h. Kerstin (Nils Carlsson),

Nils Månsson, h. Elin Börjesdotter,

soldat Simon Månsson.

Jb. Per, Nils. - Köpt av översten Håkan Nilsson Skytte.

 

1653. Mtl. Vägershult: Per, h. Maria, h. Kerstin,

ibm. Nils Månsson, h. Elin, dräng Anders Persson. ( i Jordeboken var

Anders brukare av hemmansdel).

Jb. Peder, Nils.

 

1654, 55. Jb. Per, Nils.

 

1656. Mtl. Vägershult: Nils, h. Elin, d. Kerstin.

Simon, h. Gertrud. felskrivning? el. omgift.

knekthustru Kerstin, ibm, utfattig, skonas. (el. Nils Carlsson).

ibm. Peder, h. Maria, son Anders

sg. h. Kerstin.

Jb. Per, Nils.

 

1657. Mtl. Vägershult: Peder, h. Maria, s. Anders…………………………………3/4

h. Kirstin, (efter Carl Nilsson 1640?) ……………………. 1/4

ibm. Nils, h. Elin ……………………………………………….1/2

Simon, h. Kerstin ………………………………………...1/2

soldathustru Kerstin med son Olof, som vanför är.

 

1658. Mtl. Vägershult: Per, h. Maria, s. Anders, h. Kerstin änka.

ibm. Nils, h. Elin

Simon, h. Gertrud.

Jb. Per, Nils.

 

1659. Mtl. Vägershult: Per, h. Maria, Anders*, h. Elin (Bryngelsdotter) * Anders

Persson, son till Per Yggesson. ( se föregående år).

ibm. Nils, h. Kerstin, h. Kerstin.

Jb. Inga åbonnar.

 

1660. Mtl. Vägershult: Per, h. Marit, Kerstin. eft. Carl Nilsson.

Nils Nilsson, h. Ingegerd, dr. Måns.

Jb. Per och Nils.

1661. Mtl. Vägershult: Per, h. Marit, h. Kerstin. (Nils Carlsson i fält?).

Nils, h. Ingegerd, Nils, dr. Måns.

Jb. Per, ibm Nils.

 

1662. Mtl. Vägershult: Per, h. Marit, h. Kerstin, (Nils Carlssons hustru, Nils soldat,

nu kommenderad och hustrun sköter gården).

Nils, h. Ingegerd, Nils og., Måns.

Jb. Per, ibm Nils.

 

1663. Mtl. Vägershult: Per, h. Margritta, h. Kerstin

ibm. Nils Nilsson, h. Ingrid, Nils Månssons hustru Elin, Måns krympling.

Jb. Per, ibm. Nils.

 

1664. Mtl. Vägershult: Per, h. Margitta, h. Kerstin, sold. Nils ……………………………4

Nils, h. Ingegerd, Nils, h. sjuklig …………………………………3

Jb. Per, ibm. Nils.

 

1665. Mtl. Vägershult: Per, h. Marit, sold. Nils, Kerstin, pigan …………………………..5

ibm. Nils, hustrun, pigan, Nils, hustrun ……………………………… 5

Jb. Per, ibm. Nils.

 

1666. Mtl. Vägershult: Per, Marit, sold. Nils, Kerstin. (ingen piga finns i Östraby). …… 4

ibm. Nils, h. sjuklig, Nils, Ingrid. (pigan finns i Lenhovda). ………… 3

Jb. Per, ibm Nils.

Ti. Per Yggesson, Nils Carlsson.

Nils Nilsson. (antagl. Nils kusin Nils kusin Ingrid 1660).

Olof Persson, Nils Månsson.

 

 

 

 

 

1667. Mtl. Vägershult: Per, h. Marit, Nils, Kerstin ……………………………………. 4

Nils Månsson, hustrun sjuklig, Nils Nilsson, Ingrid ………….. 3

Jb. Peder Sg, ibm Nils Ng.

Ti. Per Yggesson, Nils Carlsson, Olof *, Nils Nilsson. (kan vara son till

efterföljande). Nils Månsson.

* Kan vara Olof Persson, bror till Anders Persson).

 

1668. Mtl. Vägershult: Per, h. Marit, ½ öre …..……………………………………… 2

Nils Carlsson, h. Kerstin. ½ öre ……………………………... 2

ibm Nils Nilsson, h. Kerstin ½ öre ………………………………. 2

Nils Nilsson, h. Ingrid ½ öre ………………………………... 2

sg. Nils Månsson, h. Elin Börjesdotter ½ öre …………………… 2

Jb. Per, ibm Nils.

Ti. Per Yggesson,

Nils Carlsson,

ibm Nils Månsson,

Olof (Persson). Se rotelängd 1676, där han kallas ”förlovad” knekt.

Var han bror till Anders Persson? som 1676 står i rotelängden.

 

1669. Mtl. Vägershult: Anders, h. ………………………………………………….. 2

Nils, h. (Nils Carlsson, se tiondelslängd 1671) …………... 2

ibm Nils, h. Elin Börjesdotter …………………………………. 2

inh. Ebbe, h. Johanskog

Jb. Per, ibm Nils.

 

1676. Mtl. Vägershult: Anders, h., änk. Kerstin. (eft. Nils Carlsson?)

änkan Gertrud.

ibm. sg. Nils Månsson, h., d. Jöns, änkan Ingrid. (eft. Nils Nilsson).

Ti. Anders, Gertrud, Per,

ibm. Nils Månsson, Nils änka, Olof.

 

1680. Mtl. Vägershult: Anders, h.,

hovslagare Ingjald, h., pig. Kerstin. ………………………2+1

ibm. Nils Nilsson, h., pig. Ingeborg ……………………………. 3

Olof, h., utfatt. …………………………………………… 2

pigan Maria, pigan Kerstin. ……………………………… 2

pigan Kerstin ……………………………………………… 1

 

1682. Mtl. Vägershult: Anders, M. Ingjald, änkan Maria. (eft. Per Yggesson),

Pigan Kerstin ……………………………………………… 4

ibm Nils Månsson, Olof, pigorna …………………………. 3

1686. Mtl. Vägershult: Anders, h, änkan Gertrud ………………………………… 3

Börje, h, konan Karin. …………………………………… 3

(s.) Lars …………………………………………………… 1

Knekt Nils, h. ……………………………………………. 1

ibm. Nils, h, s. Måns ………………………………………….. 3

Nils, h., Måns Olofsson, p. ……………………………… 4

Knekt Per ……………………………………………….. 1

 

1687. Mtl. Vägershult Sg. Nils, h., son Måns ……………………………………. 3

Nils, h., dr. Måns brukar ¼ …………………………… 3

inhyses pigan Kerstin.

Knekt Per Nilsson ……………………………………… - 1

Ibm. Ng. Anders, h., ……………………………………………... 2

Per, h., …………………………………………………. 2

änkan Gertrud ………………………………………….. 2

inhyses konan Karin …………………………………… 1

Knekt Nils, h….……………………………………….. 1. 1.

 

1688. Mtl. Vägershult Sg. Nils, h., dr Måns ……………………………………… 3

Nils, h., Måns, h., …………………………………… 4

Knekt Per ……………………………………………. - 1

ibm. Ng. Anders, h., Per, h., …………………………………… 4

änkan Gertrud, dr Carl ………………………………. 2

inhyses konan Karin …………………………………. 1

Knekt – avskedad.

 

1689. Mtl. Vägershult: Anders, h., Per, h. ……………………………………….. 4

änkan Gertrud, konan Karin …………………………….. 2

drängen Carl …………………………………………….. 1

knekt Hägge …………………………………………….. – 1

ibm. Sg. Nils, h., drängen Måns ………………………………….. 3

Nils, h., Måns, h. ………………………………………... 4

knekt Per ………………………………………………… - 1

 

1690. Mtl. Vägershult: Anders änkl., d Carl, d Ögge …………………………….. 3

Per, h., änk. Gertrud, konan Karin ………………………. 4

knekt Högge ………………………………………………. - 1

ibm. Nils, h., dr Måns …………………………………………… 3

Nils änkl., Måns, h. ………………………………………… 3

knekt Per ………………………………………………….. - 1

Pastor Herr Sten, h., dräng, piga ………………………….. 4

 

1691. Mtl. Vägershult Ng. Anders änkl., son Carl, ……….…………………………. 2

Per, hustru, Jon änkl. …………………… ……………... 3

knekt Hägge …………………………………………… - 1

ibm. Sg. Nils, hustru, sonen Börje ….…………………………….. 3

Nils änkl., Måns, hustru ….…………………………….. 3

knekt Per ……………………………………………….. - 1

 

1692. Mtl. Vägershult Ng. Anders änkl., son Carl ………………………………….. 2

Måns, hustru …………………………………………… 2

knekt Hägge ……………………………………………... - 1

ibm. Sg. Nils änkl., son Börje ……………………………………. 2

s Måns, Måns, h., Nils änkl. ……………………………. 4

Knekt Per ……………………………………………….. - 1

 

1693. Mtl. Vägershult Ng. Anders*, h., dödssjuk, son Carl …………………………. 2. 1

* Anders dödssjuk, följande är änkan Elin.

Måns, h. ……………………………………………….. 2

knekt Hägge ………..…………………………………… - 1

ibm. Sg. Nils, h., gl. sjuk, s. Börje ……………………………….. 2. 1

Måns, h., Nils, h. ……………………………………….. 4

Knekt sold. Per …………………………………………. - 1

 

1694. Mtl. Vägershult Sg. Nils, Nils, Måns …............................................................ 3

ibm. Ng. Måns, änk Elin

Soldaten Hägge, Per utgammal ………………………….. 3?

 

1695. Mtl. Vägershult Sg. Nils, h., Nils, h. …………………………………………… 4

Måns, h., dr Börje ………………………………………… 2 1

Knekt Per, og. …………………………………………… ?

ibm. Ng. Måns, hustru …………………………………………….. 2

Änkan Elin Bryngelsdotter, dräng Ygge Andersson …….. 1

pig. Kerstin ………………………………………………. 1

¼ brukas av knekten Per, Ryd

Knekt Hägge, og.

 

 

1696. Jb. Vägershult Sg. 1/8 Nils, Olof, Måns, Nils.

ibm. Ng. 1/8 Måns, Carl, Ygge.

 

1697. Jb. Vägershult Sg. Nils, Nils, Måns, Nils.

ibm. Ng. Måns, Carl, Ygge.

 

1699. Jb. Vägershult Sg. Nils, Nils, Måns.

ibm. Ng. Ygge, Olof, Per.

 

1700. Jb. Vägershult Sg. 1/8 Nils, Måns, Nils, Håkan.

ibm. Ng. 1/8 Ygge, Per.

 

1701. Mtl. Vägershult Sg. Nils, h., Nils, h. ………………………………… 2. 2.

Måns, h., Håkan, h. ………………………………2. 2.

Knekt torp. Vakant.

Ng. Ygge, h. ………………………………………… skogvaktare.

dr. Håkan ………………………………………. 1.

dr. Per, dr. Olof ………………………………. 2. 2.

Knekttorp: Korporal Hägge …………………………..

1702. Mtl. 1. Vägershult Sg. Nils, h., Nils, h. ……………………………. 2. 2.

Måns, h., Håkan, h. ……………………….. 2. 2.

Knekt Sven, h. …………………………….

1. ibm. Ng. Ygge, h. …………………………………… skogvaktare.

dr. Håkan, dr. Olof ……………………….. brukar.

Knekttorp: Brukas av gården. …………………

Jb. Sg. Nils, Nils, Måns, Håkan.

Ng. Ygge, Håkan, Olof.

 

1703. Mtl. 1. Vägershult Sg. Lika med föregående år.

Ng. Lika med föregående år.

Jb. Sg. Nils, Nils, Håkan, Måns.

Ng. Ygge, Håkan, Olof.

 

1704. Mtl. 1. Vägershult Sg. Nils, h. ……………………………………. 1. 1.

Håkan, h., Måns änkl. ……………………..2. 1.

Nils, h. …………………………………… 1 utfattig

Knekt Sven, h. ……………………………

1. Vägershult Ng. Ygge, h. …………………………………. skogvaktare.

dr. Anders ……………………………….. 1.

Måns, h., dr. Olof ……………………… 2. 1.

 

1705. Mtl. 1. Vägershult Sg. Nils, h., Håkan, h. ……………………….. 2. 2.

Nils Jonsson, h. …………………………… 1. -. utfattig.

Måns, h. …………………………………… 1. -. utgaml.

knekt Sven, h. ……………………………..

1. ibm. Ng. Ygge, h. …………………………………… skogvaktare.

dr. Anders …………………………………

Måns, h., dr. Olof ………………………… 2. 1.

knekt Olof, og. …………………………….

Jb. Sg. Nils, Håkan, Nils, Måns.

Ng. Olof, Måns.

 

1706. Mtl. 1. Vägershult Sg. Nils, h. …………………………………… 1. -. h. döv.

dr. Simon ………………………………… 1.

Håkan, h., Måns, h. …………………… 2. 2.

knekt Nils, h. ……………………………..

dr. Per …………………………………….

1. ibm. Ng. Ygge, h. ………………………………….

skogv.

dr. Anders ………………………………..

Måns, h., dr. Olof ………………………..

knekt Olof, og. …………………………..

Jb. Sg. Nils, Simon, Måns.

Ng. Ygge, Olof, Måns.

 

1707. Mtl. 1. Vägershult Sg. dr. Simon ………………………………… 1. –

Nils, h. …………………………………… h. eländ.

Håkan, h. ………………………………… 1. 1.

Knekt Nils, h. ……………………………

1. Vägershult Ng. Ygge, h. …………………………………. skogvaktare.

dr. Måns ………………………………….

Måns, h., Olof, h. ……………………….. 2. 2.

knekt vakant

 

1708. Jb. Vägershult Sg. Sven, Håkan.

Ng. Ygge, Olof, Måns.

 

1717. Mtl. 1. Vägershult Sg. Simon, änkl. …………………………….. 1.

änkan Karin …………………………….. -. 1.

1. ibm. Ng. Håkan, h. ……………………………….. 1. 1.

Olof, h. …………………………………. 1. 1.

g. Per …………………………………… under 15.

Måns, h. ………………………………… 1. -. h. eländ.

Jb. Sg. Simon, änkan Karin.

Ng. Olof, Per, Måns.

 

1718. Mtl. Vägershult Sg. Simon, änkl. ………………………………

änkan Karin ………………………………

Ng. Håkan, h. ………………………………… n. man.

Olof, h. …………………………………..

g. Per ……………………………………. under 15.

Måns, h. …………………………………. h. eländ.

 

1719. Jb. Vägershult Sg. Simon, Jon.

Ng. Håkan, Olof.

 

1720. Jb. Vägershult Sg. Simon, Jon.

ibm. Ng. Håkan, Nils, Olof.

 

1721. Jb. Sg. Simon, Jon, Sven.

Ng. Håkan, Nils, Olof.

 

1723. Jb. Sg. Olof, Jon, Sven.

Ng. Nils, Simon.

 

1724 – 45. Mantalslängd och verifikation saknas.

 

1724. Jb. Sg. Olof, Jon, Sven.

Ng. Simon.

 

1726. Jb. Sg. Anders, Maria, Jon, Sven.

Ng. Håkan, Simon.

 

1727. Jb. Sg. Anders, Maria, Jon, Sven.

Ng. Håkan, Nils, Simon.

1729. Jb. Sg. Anders, Jon, Sven.

Ng. Håkan, Nils, Gabriel.

 

1745. Mtl. Vägershult Sg. Nils Håkansson …………………………...1. 1.

Sven Yggesson ………………………….. 1. 1.

änkan Elin ………………………………. -. 1.

Sven Persson …………………………… 1. 1.

d. Karin …………………………………

ibm. Ng. Gabriel Johansson ……………………… 1. 1.

Per Gislesson …………………………… 1. 1.

pigan Ingrid ………………………………

Anders Håkansson ……………………… 1. 1.

 

1746. Mtl. Vägershult Sg. Nils Håkansson …………………………. 1. 1.

Sven Yggesson ………………………… 1. 1.

änkan Elin ……………………………… -. 1.

Sven Persson …………………………… 1. 1.

d. Karin …………………………………

ibm. Ng. Gabriel Johansson ……………………… 1. 1.

Per Gislesson …………………………… 1. 1.

pigan Ingrid …………………………….. 1.

änkan Botil …………………………….. 63 år.

Anders Håkansson ……………………… 1. 1.

 

1750. Mtl. 1. Vägershult Sg. Sven Persson ………………………….. 1. 1.

Kerstin …………………………………. 1.

1. ibm. Ng. Gabriel Johansson …………………….. 1. 1.

Nils ……………………………………. 1.

1. Andes Håkansson ……………………. 1. 1.

Jon ……………………………………. 1.

Backstugan: Jonas Jonsson …………………. 1. 1. reserv karl.