Lenhovdaforskning.se

 

Vägershult

 

Byn utgörs under 1530-talets slut av två oförmedlade hemman, Vägershult Norre- resp. Södregård. Enligt Smålands handlingar stavades bynamnet 1545 Weggersholtt.

 

Den sista Norregården (2:2) att flyttas från den gamla bytomten i Vägershult. Gården avbildades strax innan flytten för knappt 100 år sedan, och den ägdes då av bonden Arvid Jonsson med familj.

Nedan: en annan del av Norregården (2:4) alldeles intill det s.k. Elmeberget.

Ovan till vänster: Vägershults gränser för utägo- och inägomark markerade på sockenkartan.