Frans Lindvall (f. 6/7 1874 d.17/2 1958)

 

Dödsruna i Dagens Nyheter fredagen den 26 Februari 1958

"Förre överläraren Frans Lindvall, Stocksund, har avlidit i en ålder av 83 år.Han var född i Lenhovda, Kronobergs län. Efter verkstadsutbildning i mekanik vid Halda fickursfabrik och folkskollärarexamen i Växjö kom han 1898 till Stockholm, där han tjänstgjorde som folkskollärare och lärare i metallslöjd. Åren 1922-1934 verkade han som överlärare i Jakobs och Johannes folkskolor. Han fullgjorde talrika uppdrag i skolans och föreningslivets tjänst. Bland annat tillhörde han styrelserna för Stockholms folkskollärarförening, Sveriges allmänna folkskollärarförening, Stockholms kommunala mellanskolor, Svenska skolmuseet och Pedagogiska lärokursen samt var medredaktör för Svensk lärartidning. Med stipendium studerade han 1908 i Oxford. För bland annat undervisning i engelska samt film och ljudbildsteknik i skolans tjänst nedlade han ett omfattande arbete. Närmast sörjande är dottern Elsa Längfors, folkskollärare, Enskede, sonen Jon Lindvall, leg lä, Bromma, måg och sonhustru."

 

Frans Lindvall brann för sin hembygd och mycket av hans forskning finns bevarad i form av avskrifter och sammanställningar i anteckningsblock och egenhändigt gjorda häften. En liten del av detta kom under åren att sammanställas av honom i text- och artikelform. Nedan återfinnes detta renskrivet. Ett par artiklar av hans hand finns publicerade i Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1940-41.