Lenhovdaforskning.se

 

Forskning kring Lenhovda förr och nu.

När nätverket för Lenhovda tog form omkring 2003 kom det att kallas Vägershultsgruppen. Byn Vägershult var då och är delvis fortfarande en gemensam nämnare för flera av oss inblandade. Successivt har dock intresse och ambitioner vuxit utanför denna by, och kommit att gälla även andra delar av socknen och den kringliggande bygden. Nätverket samordnar förstås till stor del sådant som vi idag forskar kring. I lika stor utsträckning vill vi dock mena att vi förvaltar det som nu bortgångna personer bidragit med.

Ofta har vi äldre tiders forskare mycket att tacka för att vi slipper börja vår forskning från ruta 0. Lenhovda - en värendsocken berättar, utgiven av Lenhovda hembygdsförening 1948, har visserligen några år på nacken, men som forskare finner man en hel del matnyttigt i boken rörande socknens historia. Utöver denna samlingspublikation finns dock en hel del skrivet, både i artikelform och som opublicerade texter, vilket kan ha betydelse för dagens forskning. Även solen har som bekant sina fläckar, och hur noggranna våra föregångare än har varit, kan dock en del oegentligheter eller tveksamma tolkningar ha smugit sig in i äldre texter och sammanställningar. Ibland rör det sig om triviala saker, men i vissa fall har kanske nya fakta framkommit, som ex. kan ställa gamla hypoteser i ett annat ljus. Den som är nyfiken på källvärdet hos de här presenterade andrahandskällorna är mer än välkomna att vända sig till oss i forskargruppen, så skall vi peka ut de delar som idag inte klarar en strikt källkritisk granskning.

 

Fyra personers forskarinsatser bör lyftas fram som särskilt för Lenhovda socken och i synnerhet byn Vägershult. Den första av dessa är H. Södersteen, vilken med artikeln Den svensk-finska ätten Linders härstamning i Personhistorisk tidskrift från 1924 är den första att lyfta fram den s.k. Vägershultsläkten ur historiens dunkel. Ungefär vid samma tid och ända in på 1940-talet är Frans Lindvall, verksam som flitig forskare kring byar och släktförhållanden i Lenhovda. Ingeborg Abramsson sammanställer vid 1960-talets slut en översiktlig redogörelse för olika grenar på släktträdet för Vägershult. Slutligen måste man uppmärksamma de noggranna efterforskningar och den systematiska uppordning av information som Nils Hammerby ägnade sig åt under i princip hela 1900-talets andra hälft.

 

 

 

Dagens forskning bedrivs med varierande intensitet och med skiftande inriktning. För att enklast komma i kontakt med de som har likartade intressen, hänvisas den intresserade till senast uppdaterade forskarförteckning nedan

 

 

Ruth Abramson

ruth.a@bredband.net

Tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren

 

Åsa Bergström

maj-lena@live.se

Tillhör Vägershultsläkten på Håkan Anderssons gren

 

Iréne Albinson

Allmogegatan 7, 65465 Karlstad albinson@bostream.nu

Forskar på Tor Svensson från Sjösås. Lindahl från Dädesjö resp. Lenhovda.Anor i Sjösås ( Eskås, Pilås)

Nottebäck (Galtabäck, Klavreström) samt Dädesjö (Ramnåsa, Fröderyd och Lenhovda socknar.

Tillhör Vägershultsläkten på Annika Håkansdotters resp. Per Håkanssons grenar.

Använder programmet Min släkt.

 

Lars-Eric Andersson

lars-eric.andersson@bredband.net

Tillhör Vägershultsläkten på Annika Håkansdotters gren.

 

Kjell Björkheim

Lundg. 10, 34337 Älmhult 0476-71252 kjell.bjorkheim@telia.com

Forskar på Släktgrenen Linder i Finland, Nöbbele by i Lenhovda och Näsby i Dädesjö.

Tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren.

Använder programmet Disgen

 

Lena Calmestrand

Kyrkväktarns väg 11, 460 21 Upphärad 0520-441621 lena.calmestrand@telia.com

Maken tillhör Vägershultsläkten.

 

Alva Carlsson

Sveagatan 22, 36131 Emmaboda 0471-12496 alva.carlsson@swipnet.se

Soldaten Peter Svensson GahmByar: Hjärtaskog, Hökhult, Johanstorp, Källekulla, Möcklehultsmåla,

Nöbbele, Skäraskog, Socknar: Ekeberga, Algutsboda, Ljuder, Hovmantorp och Älghult.

Tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren.

Använder programmet Disgen

 

Siv Dahl

Ringsbergsvägen 2, 352 33 Växjö 0470-36531

Forskar på Sjösås

Använder programmet Min släkt

 

Anders Eklund

Alsnögatan 28, 116 41 Stockholm 08-7390811 070-2096330 anders.eklund@marttas.se

Forskar på Kalmar Regemente 1700-tal Sjösås, Dädesjö, Nottebäck.

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.

Använder programmet Min släkt

 

Myrtel Engström

Östra Hällasjö, 36193 Broakulla 0481-24196 myrteleng@hotmail.com

Forskar på Ekeberga, Herråkra och Nottebäck.

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.

 

Anita Eriksson

Strandv. 8, 360 73 Lenhovda 0474-20659

Ingen känd koppling till Vägershult. Släktforskare, bosatt i Lenhovda.

 

Sune Evaldsson

Kronobergsgatan 17, 36132 Emmaboda

0471-10774Kylleskruv, Sjöbrohult och Möcklehult i Lenhovda. Bohult soldattorp nr 66,

Torpet Sjöholmen i Johanstorp, Signildstorps backstuga samt Kroksjötorpet under Sävsjö säteri.

 

Eva Fredriksson

Skogsgatan 5A, 36193 Broakulla

Forskar på Algutsboda, Ekeberga, Hovmantorp, Hälleberga och Madesjö socknar.

Tillhör Vägershultsläkten på såväl Annika Håkansdotters som Anders Simonsson grenar.

 

Rune Gunnarsson

Rönnvägen 3, 293 42 Olofström 0454-40766, 0709-740766

rune.gunnarsson@oktv.se

Ögge Andersson och hans hustrus bakgrund.Skaftö, Orust-socknar samt Göteborgsförsamlingar.

Tillhör Vägershultsläkten på Andreas Linders gren

Använder programmet Holger.

 

Birgitta Gustafsson

Åsgatan 6 C, 774 41 Avesta

0226-310 50, 0705-132623

birgitta.gustafsson6@telia.com

Ättling till knekten Wessman i Vägershult

 

Carl-Evert Gustafsson

carl-evert.gustafsson@swipnet.se

Ättling till häradsdomaren m.m. Simon Håkansson f. ca 1628 i Åhult, d. i Nöbbele Mellangård 1719

 

Kerstin Gynnerstedt

kerstin.gynnerstedt@gmail.com

Använder Disgen

 

Jeanette Göransson Trolle

Nordanväg 20, 22228 Lund, 046-320990

j.gotro@post.utfors.se

Maken tillhör Vägershultsläkten på Annika Simonsdotters gren.

 

Berit Halfvarson

Eslövsvägen 4

121 51 Johanneshov

berithson@gmail.com

Forskar på 16-1700-tal. Domböckerna. Åseda (Badeboda) Nottebäck (Brorsmåla, Lillåker).

Tillhör Vägershultsläkten på Håkan Anderssons gren.

Använder programmet Min Släkt

 

Berit Hemmingberg

berith.anor@telia.com

 

Janet Henriksson

Borgmästaregatan 1 A, 38240 Nybro janet.h@telia.com

 

Mikael Henriksson

Torkebacken 813, 372 38 Ronneby 0457-16607 mikael.henriksson@karlskrona.se

Forskar på släkten Lindvall från Åhult, i synnerhet grenen i Blekinge. Socknar: Dädesjö,,Ekeberga,

Hälleberga Älghult och Åseda.

Tillhör Vägershultsläkten på Anders Håkanssons liksom Annika Simonsdotters grenar.

Använder programmet Disgen

 

Elsa & Lennart Holm

Lenhovdavägen 2, 35249 Växjö 0470-65163

 

Siv Hornwall

Norra Ringvägen 19, 360 52 Kosta

0478-50575

Forskar på Ekeberga, Hälleberga, Bostorp, Nöbbele, Vret, Möcklehult Lenhovda kyrkby.

Tillhör Vägershultsläkten på Anders Simonssons gren.

 

Ann-Britt Hultin

Göingevägen 25

24134 Eslöv

0413-14909

 

Birger Ivarsson

Korgebovägen 93

553 08 Jönköping

036 12 67 52, 0707 412 665

birger.ivarsson@outlook.com

Forskar på Torpet Källehult under Vägershult Södergård och backstugan Björkholmen i Bostorp.

 

Björn Ivarsson

Johanstorp 14

360 73 Lenhovda

0474-24068

 

Stefan Jennerstrand

stefan.jennerstrand@edu.kalmar.se

Tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren.

 

Kjell Josefsson

josefsson.kjell@telia.com

kjonyb@gmail.com

Forskar på Lindvall (ättlingar till Johan Nilsson Smed i Åhult). Grenar med namnen Waldow,

Kähr samt von ScheeleSocknar: Madesjö, Älghult, Kristvalla, Mortorp, Kalmar, Ljungby, Ryssby.

Tillhör Vägershultsläkten på Ingeborg Andersdotters gren.

Använder programmet Disgen.

 

Jan Jutefors

Ryssbyvägen 15

395 93 Rockneby

jan.jutefors@telia.com

Forskar på Madesjö, Älghult, Ekeberga, Södra Öland, Kalmar, Lenhovda.

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.

Använder programmet Disgen.

 

Alf Karlsson

alf.k-n@telia.com

Liedbergsgatan 10

352 31 Växjö

Tel.: 0470-27862

Mobil: 070-690 5228Ättling till Anders Persson på sonens Håkan Andersson gren.

 

 

Anders Karlsson

anders.i.vagershult@tele2.se

Vägershult Södregård, 360 73 Lenhovda Tel: 0474-27036, 070-55027036, 0733-12 67 21

Tillhör Vägershultsläkten på Anders Håkanssons gren.

 

Berne Karlsson

Norra Ringvägen 8, 360 52 Kosta

0478-50215, 070-6030215

berne.kosta@telia.com

Släktforskare, bosatt i Kosta. Ingen känd koppling till Vägershult.

Ansvarar för Ekeberga hembygdsarkiv med bl.a Nils Hammerbys samling.

 

Bernt Karlsson

Björnlunda

berndt@berca.se

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.

 

Börje Karlsson

Ängsvägen 18

342 50 VISLANDA

Tel.: 0472-30415

Mobil: 070-6273735

borje.vislanda@telia.com

Ättling till Anders Persson på sonens Håkan Andersson gren.

 

Sigvard Karlsson

Rävbergsgatan 20, 43133 Mölndal 0705-949324 sigvard.karlsson@sorbus.se

Badebodasläkten i Åseda socken.Vägershult, Kylleskruv och Signelstorp i Lenhovda samt de

flesta kringliggande socknar

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.

Använder programmet Disgen

 

Sol-Britt Karlsson

Movägen 2, 36073 Lenhovda 0474-21016

Ingen känd koppling till Vägershult. Släktforskare, bosatt i Lenhovda.

 

Berit & Kenny Kjellson

Strömbergshyttan, 360 51 Hovmantorp

0478-10104

0478-10104@telia.com

Forskar på Kylleskruv, Nöbbele, Ålatorp.

Tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren.

Använder programmet Disgen

 

Holger Kusel

Transjö, 360 52 Kosta

0478-50495

holger.kusel@hotmail.com

Särskilt intresse för arkeologi, kulturmiljöer, historiska kartor och särskilt bygränsernas markeringar.

Transjö befolkning 1651-1850 (kartotek)Inget släktskap till Vägershult. Släktforskare, bosatt i Ekeberga sn.

 

Vivi-Anne Käll

Näs 14 Delary

34395 Älmhult

0476-40077, 076-8450792

vivian.kall45@bredband.net

Inget känt släktskap till Vägershult. Släktforskare, tidigare bosatt i Lenhovda.

 

 

Daniel Larsson

Smedsvängen 12 2 vån, 352 54 Växjö 0470-778955

daniel_larsson77@tele2.se

Forskar på Stödberg-, Dunberg- och Badebodasläkten i Åseda sockenÅseda, Älghult, Nottebäck, Granhult,

Fagerhult, Näshult, Virserum, Ekeberga, Hälleberga, Lemnhult, Nye, Skirö.

Tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren.

Använder programmet Holger 6

 

Helena Larsson

0709 - 964107

hille71@hotmail.com

Tillhör Vägershultsläkten på Ingeborg Andersdotters gren.

 

Rolf Lindqvist

Mölndal

rolf.lindqvist@telia.com

Tillhör Vägershultsläkten på Ingeborg Andersdotters gren.

 

Pernilla Lindstedt

pernillalindsted@hotmail.com

 

John Linn

Texas

Linn1@swbell.net

Forskar på Soldaten Falk, Hassla och Badebodasläkten i Åseda socken

Tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren.

 

Sven-Åke Nykvist

Växjö

sv.nykvist@telia.com

Åhult, Ekeberga

Ättling till Per Yggessons son Ygge Persson.

Använder programmet Min släkt

 

Gullan Olsson

Magistratsgatan 12B, 392 35 Kalmar. 0480-17707

gullan.olsson@netatonce.net

Forskar på Nöbbeled Mellangård, Renshult, Kylleskruv och Lenhovda Gästgivaregård.

Inget känt släktskap till Vägershult.

 

Håkan och Yvonne Rahm

yvonnerahm.mb@wasadata.se

Håkan tillhör Vägershultsläkten på Ingeborg Andersdotters gren.

 

Lili-Ann Rudberg Solistvägen 40, 22468 Lund lili-ann.rudberg@telia.com

Följer ättlingar till Johan Nilsson Smeds i Åhult sonson Johan Simonsson. Socknar: Berg, Nottebäck

Byar: Tvärskog, Giljeskruv, Möcklehultsmåla.

Tillhör Vägershultsläkten på Annika Simonsdotters gren.

Använder programmet Holger 6

 

Jan Sahlberg

gjc_sahlberg@hotmail.com

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.

 

Christine Svensson

christine.svensson@blixtmail.se

Ättling till knekten Hultberg i Vägershult.

 

Bosse Söderberg

0474-240 29

urfuran@hotmail.com

Byaforskning kring Änghult.

Ingen känd kppling till Vägershult.

 

Nils Tagesson

Kärrvägen 4, 361 30 Emmaboda

0471-10440

070861857

nils.tagesson@live.se

 

Birgitta Törnblom

Soltorpsvägen 4, 443 34 Lerum

073-3919000

birgitta.tornblom@dataplus.se

 

Ingrid Vikström, Luleå

ingvik32@gmail.com

 

Åke Wahlqvist

Grönsinkavägen 71

77468 Horndal

0581-16616/16167, 0701-125900

akewahlqvist@gmail.com

Härstammar från Vägershult Södregård

 

Ewa och L-O Wahlgren

Återstigen 2

139 40 Värmdö

Ewa.wahlgren@telia.com

L-O. tillhör Vägershultsläkten på Per Håkanssons gren.

 

Anders Wengström

anders.wengstrom@telia.com

Tillhör Vägershultsläktens Per Håkansson gren

 

Jonas Wäglind Tegnérgatan 4 B, 39234 Kalmar 0480-21259, 070-6621259 info@ekologa.se

jonas.waglind@hotmail.com

GIS- och kartsamordning

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.

 

Mats Wäglind Vägershults Norregård, 36073 Lenhovda 0474-27020

Tillhör Vägershultsläkten på Elin Håkansdotters gren.