Nils Hammerby (f. 6/2 1913 d.10/1 2000)

 

 

Nils Hammerbys forskarinsats var storartad, och hans efterlämnade material kring Lenhovda och Ekeberga socknar till stor glädje för oss forskare och ett föredöme vad gäller arkivalisk ordning och reda (se beskrivning nedan). Enligt Hammerbys egen uppgift i brev till undertecknad 1998 fick han kontakt med Frans Lindvall redan på 1940-talet. Kopplingen mellan de båda ger oss en stabil länk bakåt och deras gemensamma gärning en skjuts framåt.

 

Mikael Henriksson

 

 

 

Ekeberga Hembygdsarkiv huserar i Ekeberga Hembygdsförenings museum Gamla Kosta bredvid Kosta Glasbruk. Nils Hammerbys samling omfattar ca tio hyllmeter. Däribland finns ett sökregister i form av kortlådor med över 7 000 registerkort, vilka refererar till personer, platser och händelser som Hammerby beskrivit i sitt arkiv. Materialet omfattar inbundna volymer för bl.a Ekeberga och Lenhovda socknar, klipparkiv, Hammerbys korrespondens med andra forskare samt fotonegativ för mer än 25 000 bilder.

 

Hammerbys samling är tillgänglig för forskning efter överenskommelse med arkivansvarig Berne Karlsson på telefon 0478-502 15 eller e-post berne.kosta@gmail.com .