Lenhovdaforskning.se

 

Forskning kring Lenhovda förr och nu.

Soldater från Lenhovda

 

 

 

Anders Eklund i Stockholm har sammanställt information rörande meniga och korpraler i Uppvidinge härads kompani av Kalmar Regemente. Det rör sig om uppgifter från 1709/10 till och med 1820, d.v.s. tiden efter regementet återuppsattes efter förlusten vid Poltava. Hans material kommer från militära källor såsom GMR och Armens Rullor och Meritförteckningar. Materialet finns samlat i en Excelfil vilken innehåller arméns rulldata för de c:a 1500 individer, vilka antogs till kompaniets 138 rotar mellan 1709 och 1820. Den som är intresserad av att ta del av Anders sammanställning tar förslagsvis kontakt med honom via telefon, post eller mejl.

 

Anders Eklund

Alsnögatan 28

116 41 Stockholm

+46 (0)70-209 63 30

Anders.eklund@marttas.se